STU og samspillet med de tilgrænsende områder

herunder uddannelse, forsørgelse og beskæftigelse, social støtte samt opholds- og betalingskommune m.v. På denne kursusdag tages der udgangspunkt i...

2. marts 2021

Karise - Kulturhus Leopold , 4653 Karise

Temadag om diagnosen autismespektrumforstyrrelse

Hvordan vi kan forstå denne særlige kognitive profil og hvordan vi kan skabe trivsel og udvikling?   Autisme er...

3. marts 2021

Ligeværds lokaler , 8240 Risskov

Visuel skrivning – DramaDronning

DramaDronning er en ny og engagerende måde at være kreativ i skriveprocessen på, og kunne omsætte det til en...

4. marts 2021

Ligeværds lokaler , 8240 Risskov

Vejledningsmesse Aarhus

Ligeværd messerne har fokus på de unges muligheder indenfor skole, uddannelse og beskæftigelse. Udstillingsområdet vil vise mangfoldigheden i mulighederne.

Fagpersoner,...

11. marts 2021

Aarhus Rådhus , 8000 Aarhus C

Opfølgning på reform af førtidspension, flexjob samt ressourceforløb

Opfølgning på reformen af førtidspension og fleksjob Af regeringens lovprogram for 2018-19 fremgår, at der skal fremsættes lovforslag om...

24. marts 2021

Østagergaard , 4174 Jystrup

STU og samspillet med de tilgrænsende områder

herunder uddannelse, forsørgelse og beskæftigelse, social støtte samt opholds- og betalingskommune m.v. På denne kursusdag tages der udgangspunkt i...

8. april 2021

BO/SKOLE/JOB , 8600 Silkeborg

Visualiser, strukturer og levendegør med tegning og ord – Et begynderkursus i grafisk facilitering

Kurset henvender sig til alle medarbejdere på skoler og uddannelsessteder, som ønsker et nyt visuelt værktøj til støtte af...

13. april 2021

Ligeværds lokaler , 8240 Risskov

Handicapområdet – lov om kompensation til handicappede i erhverv (HKL) og denne lovs samspil med beskæftigelsesindsatsloven (LAB) m.v.

Med LAB-reformen den 1. januar 2020 blev handicappede som selvstændig målgruppe i LAB overført til HKL. I denne sammenhæng...

13. april 2021

Munkegården , 5464 Brenderup

Diplomgivende NADA kursus

NADA (National Acupuncture Dextoxification Association) NADA-modellen er en non-verbal, metode med fokus på recovery, empowerment og personlig udvikling, som...

19. april 2021

Rønde Vandrehjem , 8410 Rønde

Medicinhåndtering trin II

På trin II er formålet med kurset at give en indgående og uddybende indsigt i medicinens virkninger og bivirkninger....

22. april 2021

Rødding Fri Fag og Efterskole , 6630 Rødding

Medicinhåndtering trin I

Formålet med kurset er at sikre indsigt og forståelse for opgavens omfang samt håndtering af de daglige og utilsigtede...

26. april 2021

Kulturhuset Leopold , 4653 Karise

Sanktioner på ungeområdet

Sanktionsreglerne på kontanthjælpsområdet Den 1. januar 2020 trådte lov nr. 1558 om forenkling og skærpelse af sanktionsreglerne på kontanthjælpsområdet...

29. april 2021

Ligeværds lokaler , 8240 Risskov

Systemisk ledelse og organisationsudvikling – et kursus for ledere og ledelsesteams

Med fokus på opgaven vil det organisatoriske perspektiv og kerneopgaven været et centralt og tydeligt omdrejningspunkt. Kurset bygger på...

3. maj 2021

MacMann Berg , 8000 Aarhus

Hjernens udvikling og funktion i en neurosekventiel optik

– og betydningen i hverdagen for relationer og udviklingstiltag   Vores hverdag med unge og voksne kan til tider...

12. maj 2021

Ligeværds lokaler , 8240 Risskov

Lær at lede bedre – et kursus for værkstedsundervisere

Kurset bygger på en systemisk helhedstænkning, hvor mennesker, processer, relationer, ressourcer og resultater hænger sammen. Vi kombinerer teori med...

18. maj 2021

MacMann Berg , 8000 Aarhus

Angst hos unge med særlige behov

Sagssupervision på egne case-eksempler Unge med særlige behov spænder bredt. Vi kender dem italesat som unge med boglige og...

18. maj 2021

Bøgevangskolen , 7100 Vejle

STU Træf

Programmet er under udvikling - men sæt allerede kryds i kalenderen nu..

24. august 2021

Legoland Hotel og Konference , 7190 Billund

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse