Reform af det specialiserede socialområde – Den del der vedrører magtanvendelse m.v.

Reformen af det specialiserede socialområde har været på vej i flere år. Samlet består reformen af flere dele, hvoraf...

21. august 2024

Ligeværd , 8000 Aarhus

PRAKSISDAG FOR ”DEN NYE NEUROPÆDAGOGIK”

Fokus vil være: Repetition af den grundlæggende viden om Nervesystemerne, Traume- og belastningsreaktioner og Den Polyvagale Teori. Gennemgang og...

26. august 2024

Aarhus , -

Temadag om diagnosen ADHD og ADD

Hvordan vi kan forstå denne særlige kognitive profil, og hvordan kan vi skabe trivsel og udvikling? Denne temadag er...

28. august 2024

Musholm Konferencecenter , 4220 Korsør

Opfølgning på FGU-reformen – kommende ændringer på FGU-området, herunder KUI

Den 11. juni 2024 blev LOV nr. 635 om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om institutioner for...

3. september 2024

Bøgevangskolen , 7100 Vejle

STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, beskæftigelse, forsørgelse samt social støtte

STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, forsørgelse, beskæftigelse og social støtte På denne kursusdag tages der udgangspunkt...

9. september 2024

Ligeværd , 8000 Aarhus

Mit barn har fået en diagnose – og hvad så nu?

Det kan du forvente I Ligeværd hører vi alt for ofte om forældre der er sendt hjem fra børnepsykiatrien...

10. september 2024

Gladsaxe Hovedbibliotek , 2860 Søborg

Barnets Lov

Den 1. januar 2024 trådte Barnets Lov i kraft. Med barnets lov samles reglerne om hjælp og støtte til...

12. september 2024

Køge , 4600 Køge

Medicinhåndtering trin I

Formålet med kurset er at sikre indsigt og forståelse for opgavens omfang samt håndtering af de daglige og utilsigtede...

17. september 2024

Kulturhuset Leopold , 4653 Karise

Vejledningsmesse Aarhus – Tilmelding ikke nødvendig

Ligeværd messerne har fokus på de unges muligheder indenfor skole, uddannelse og beskæftigelse. Udstillingsområdet vil vise mangfoldigheden i mulighederne.

Fagpersoner,...

24. september 2024

Aarhus Rådhus , 8000 Aarhus C

Krisehåndtering – Vi træner til fremtiden

Mange oplever i dag, at kommunikation udfordrer mere end godt er. Kravene til professionel kommunikations er stærkt stigende i...

8. oktober 2024

Bøgevangskolen , 7100 Vejle

Det gode ungdomsliv på særlige vilkår

Det kan du forvente Til arrangementet "Det gode ungdomsliv på særlige vilkår" kommer unge med særlige behov fra Unge...

9. oktober 2024

Telefonfabrikken , 2860 Søborg

Reform af det specialiserede socialområde – Den del der vedrører magtanvendelse m.v.

Reformen af det specialiserede socialområde har været på vej i flere år. Samlet består reformen af flere dele, hvoraf...

9. oktober 2024

Kulturhuset Leopold , 4653 Karise

Styrk din viden om børn og unges neuroprofiler

Styrk din viden om børn og unges neuroprofiler og hjælp dem til bedre trivsel Styrk din viden om børn...

10. oktober 2024

Munkegården , 5464 Brenderup

Forhandlingsteknik

Vi forhandler hele tiden – bevidst og ubevidst – og kravene til vores forhandlingskompetencer stiger hele tiden. Vi skal...

23. oktober 2024

Ligeværd , 8000 Aarhus

Temadag om diagnosen autismespektrumforstyrrelse.

Hvordan vi kan forstå denne særlige kognitive profil, og hvordan kan vi skabe trivsel og udvikling? Denne temadag er...

24. oktober 2024

Ligeværd , 8000 Aarhus

Reform af ydelsessystemet – et nyt kontanthjælpssystem

I oktober 2023 blev der indgået 3 politiske aftaler om en reform af kontanthjælpssystemet. Den centrale aftale om et...

28. oktober 2024

Kulturhuset Leopold , 4653 Karise

Styrk dine processer med grafisk facilitering

🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨 Vores hjerner lagrer Hurtigt og Effektivt billeder på vores HARDDISK 🧠. Lær at visualisere dine tanker, ideer og...

28. oktober 2024

Ligeværd , 8000 Aarhus

Succesfuld Konflikthåndtering – Konflikter udtrykker forskelle, som medfører spændinger i og mellem mennesker

I arbejdet med mennesker eller mennesker imellem opstår der til tider uenigheder og konflikter, der kan påvirke læringsmiljøet, samarbejdet...

30. oktober 2024

Ligeværd , 8000 Aarhus

Ufrivilligt skolefravær – årsager og løsninger

Det kan du forvente Rikke Alice Bille (leder af Forældrerådgivningen) og ph.d. Frederikke Skaaning Knage (forsker i skolevægring ved...

5. november 2024

Gladsaxe Hovedbibliotek , 2860 Søborg

Reform af ydelsessystemet – et nyt kontanthjælpssystem

I oktober 2023 blev der indgået 3 politiske aftaler om en reform af kontanthjælpssystemet. Den centrale aftale om et...

12. november 2024

Ligeværd , 8000 Aarhus

Procesfacilitering – Skab inddragende processer og styrk din gennemslagskraft som facilitator

Du har måske været på kursus i grafisk facilitering eller drømmer om at facilitere sjove, kreative og inddragende processer,...

13. november 2024

Munkegården , 5464 Brenderup

Reform af det specialiserede område – Serviceloven

Kursusbeskrivelse er under udarbejdelse

19. november 2024

Bøgevangskolen , 7100 Vejle

Årskonference

Programmet er under udarbejdelse

21. november 2024

Vejle Centerhotel , 7100 Vejle

STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, beskæftigelse, forsørgelse samt social støtte

STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, forsørgelse, beskæftigelse og social støtte På denne kursusdag tages der udgangspunkt...

26. november 2024

Kulturhuset Leopold , 4653 Karise

Opholds-, handle- og refusionskommune på STU-området

Opholds-, handle- og refusionskommune på STU-området Reguleringen af handle- og refusionskommune for STU-målgruppen er kompleks, idet regler og praksis...

5. december 2024

Bøgevangskolen , 7100 Vejle

Vejledningsmesse Aarhus – Tilmelding ikke nødvendig

Ligeværd messerne har fokus på de unges muligheder indenfor skole, uddannelse og beskæftigelse. Udstillingsområdet vil vise mangfoldigheden i mulighederne.

Fagpersoner,...

11. marts 2025

Aarhus Rådhus , 8000 Aarhus C

SPECIALISERINGSUDDANNELSE DEN NYE NEUROPÆDAGOGIK – FORSTÅ, FORMIDL, INSTRUER OG SUPERVISER

Igennem de seneste 10-15 år har vi i Danmark set en øget mistrivsel blandt børn og unge, med og...

18. marts 2025

Aarhus , -

Styrk din viden om børn og unges neuroprofiler

Styrk din viden om børn og unges neuroprofiler og hjælp dem til bedre trivsel Styrk din viden om børn...

25. marts 2025

Sjælland ,

Vejledningsmesse Aarhus – Tilmelding ikke nødvendig

Ligeværd messerne har fokus på de unges muligheder indenfor skole, uddannelse og beskæftigelse. Udstillingsområdet vil vise mangfoldigheden i mulighederne.

Fagpersoner,...

23. september 2025

Aarhus Rådhus , 8000 Aarhus C

Styrk din viden om børn og unges neuroprofiler

Styrk din viden om børn og unges neuroprofiler og hjælp dem til bedre trivsel Styrk din viden om børn...

9. oktober 2025

Fyn ,

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse