Reform af den aktive beskæftigelsesindsats m.v.

Reformen af den aktive beskæftigelsesindsats træder i kraft den 1. januar 2020. For nuværende kender vi retsgrundlaget, ligesom de...

7. oktober 2020

Østagergaard , 4174 Jystrup

Socialøkonomiske virksomheder

Retsgrundlaget Med lov nr. 711 af 25. juni 2014 om registrerede socialøkonomiske virksomheder blev der etableret en registreringsmodel, så...

20. oktober 2020

Erhvervsskolen Vestjylland , 6900 Skjern

Medicinhåndtering trin II

På trin II er formålet med kurset at give en indgående og uddybende indsigt i medicinens virkninger og bivirkninger....

29. oktober 2020

Rødding Fri Fag og Efterskole , 6630 Rødding

Opfølgning på reform af førtidspension, flexjob samt ressourceforløb

Opfølgning på reformen af førtidspension og fleksjob Af regeringens lovprogram for 2018-19 fremgår, at der skal fremsættes lovforslag om...

9. november 2020

Østagergaard , 4174 Jystrup

Medicinhåndtering trin I

Formålet med kurset er at sikre indsigt og forståelse for opgavens omfang samt håndtering af de daglige og utilsigtede...

10. november 2020

Sjælland ,

Årskonference den 12. – 13. november

’med særlige behov En ungegruppe i forandring For medarbejdere og ledere med interesse for børn, unge og voksne med...

12. november 2020

Legoland Hotel og Conference , 7190 Billund

Temadag om diagnosen autismespektrumforstyrrelse

Hvordan vi kan forstå denne særlige kognitive profil og hvordan vi kan skabe trivsel og udvikling?   Autisme er...

24. november 2020

Ligeværds lokaler , 8240 Risskov

Handicapområdet – lov om kompensation til handicappede i erhverv (HKL) og denne lovs samspil med beskæftigelsesindsatsloven (LAB) m.v.

Med LAB-reformen den 1. januar 2020 blev handicappede som selvstændig målgruppe i LAB overført til HKL. I denne sammenhæng...

10. december 2020

Munkegården , 5464 Brenderup

Sanktioner på ungeområdet

Sanktionsreglerne på kontanthjælpsområdet Den 1. januar 2020 trådte lov nr. 1558 om forenkling og skærpelse af sanktionsreglerne på kontanthjælpsområdet...

14. januar 2021

Ligeværds lokaler , 8240 Risskov

Hjernens udvikling og funktion i en neurosekventiel optik

– og betydningen i hverdagen for relationer og udviklingstiltag   Vores hverdag med unge og voksne kan til tider...

21. januar 2021

Ligeværds lokaler , 8240 Risskov

Visualiser, strukturer og levendegør med tegning og ord – Et begynderkursus i grafisk facilitering

Kurset henvender sig til alle medarbejdere på skoler og uddannelsessteder, som ønsker et nyt visuelt værktøj til støtte af...

26. januar 2021

Ligeværds lokaler , 8240 Risskov

Vejledningsmesse Aarhus

Ligeværd messerne har fokus på de unges muligheder indenfor skole, uddannelse og beskæftigelse. Udstillingsområdet vil vise mangfoldigheden i mulighederne.

Fagpersoner,...

11. marts 2021

Aarhus Rådhus , 8000 Aarhus C

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse