Ligeværds rådgivning LigeLinie får jævnligt henvendelser fra forældre til unge, der skal starte på en STU, omkring økonomi under uddannelsen. Mange forældre oplever, at deres kommune går i gang med at undersøge den unges økonomi med henblik på at konkludere, om den unge har ret til økonomisk uddannelseshjælp. Denne undersøgelse har dog ingen berettigelse, da loven siger, at alle unge over 18 år på en STU har ret til uddannelseshjælp – uanset den unges formue. I artiklen her får du indblik i, hvordan det hænger sammen og hvilken lov, du skal henvise til i dialogen med din kommune.

Krævede adgang til bankkonto

I juli-måned fik Ligeværd denne henvendelse fra en mor, som var begejstret over, at hendes datter skulle begynde på en STU, men bekymret for den undersøgelse af familiens økonomi, som hjemkommunen iværksatte. Personnavne er ændret og steder er fjernet af hensyn til familiens anonymitet.

Hej Julie

Hvad er reglerne for vores datter omkring, hvad hun kan søge om at få i understøttelse, når hun går på STU?

Kan kommunen eksempelvis afkræve, at hun bruger en opsparing, som hun skal bruge til kørekort?

Kommunen har taget adgang til hendes bankkonti og undersøger selv gamle kontoer, hun har haft.

Selv det depositum, som vi betalte til efterskolen, da hun startede dernede er kørt ind som formue til vores datter.

De har også bedt om en masse kontoudskrifter nu.

Jeg kan ikke forstå, hvad der sker. Vil du forklare os, hvordan det hænger sammen?

Hun står jo og skal betale for kost og logi på sit STU-sted og har ingen indtægt – og kommune vil ikke betale noget, før de har fundet ud af, hvad hun har af penge.

Jeg ser frem til at høre fra dig

Venligst Gerda

 

Kommuner skal se bort fra STU-unges formue

Loven er heldigvis meget klar på dette område, så Ligeværds socialfaglige konsulent, Julie Fabian, kunne svare Gerda med gode nyheder.

Kære Gerda

Jeg har godt nyt til jer.

Siden den 1.1.2014 har en lovændring betydet, at en ung over 18 år, som modtager uddannelseshjælp på et STU-forløb, ikke skal formuevurderes – dog kun i de 3 år, uddannelsen er i gang

Det betyder at når hjælpen skal beregnes for en person, der deltager i en STU, skal kommunen altså se bort fra ansøgerens og denne ægtefælles eller samlevers formue. Desuden må en STU-elev tjene op til 24.000 kr. (før skat) om året ved arbejde, uden at indtægten fra arbejdet medfører fradrag i hjælpen.

Her har du lovgrundlaget (Aktivloven § 14 stk. 7)

Aktivloven § 14

  • 14 Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.

Stk. 3. Der ses endvidere bort fra formue i form af efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af afgørelse eller dom. Det beløb, der ses bort fra, udgør differencen mellem den ydelse, der er udbetalt for perioden, og den retmæssige ydelse for perioden. Der ses bort fra efterbetalingen i 2 år efter udbetalingstidspunktet.

Stk. 4. Der skal tillige ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter

1)lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,

2)lov om erstatningsansvar,

3)lov om arbejdsskadesikring eller

4)lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke andre tilfælde der skal ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade.

Stk. 6. Kommunen ser endvidere bort fra legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens § 7, nr. 6, og fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt men og ikkeøkonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, nr. 22.

Stk. 7. For personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, skal kommunen tillige se bort fra ansøgerens og dennes ægtefælles formue.

Stk. 8. Kommunen ser bort fra engangsbeløb på op til 150.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed, der udbetales fra forsikring mod visse kritiske sygdomme. Der ses bort fra forsikringsbeløb i op til 5 år efter beløbets udbetaling.

Jeg håber, du kunne bruge mit råd. Ellers er du meget velkommen til at kontakte mig igen.

Med venlig hilsen
Julie Fabian
Socialfaglig konsulent og projektleder

August 2020

Har du brug for hjælp?

Du kan sende en mail til LigeLinie på ligelinie@ligevaerd.dk eller ringe onsdage mellem kl. 13 og 15.30 på 22 34 30 13

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse