Årsrapport 2023 Klagenævnet for Speicalundervisning

I sin årsrapport præciserer klagenævnet for specialundervisning, hvordan kommunerne skal forvalte den nye stu-lov. Det er de første tegn på, at den nye lov om stu virker ifølge socialfaglig konsulent i Ligeværds rådgivning.

Af Lasse Mors

Antallet af omgjorte sager på stu-området er betydeligt højere, end det plejer at være. Det viser årsrapporten fra klagenævnet for specialundervisning, som udkom 1. marts.

Men selvom klagenævnet fx har ændret kommunens afgørelse i 72% af sagerne om målgruppevurdering, så er det ikke det væsentligste ifølge Julie Fabian, som er socialfaglig konsulent i Ligeværd.

”Jeg synes, det interessante er, at klagenævnet giver mange flere anvisninger end de plejer til, hvordan kommunerne skal arbejde med kvalitet, og de præciserer kravet om kvalitet,” siger hun.

Det sker i kraft af den nye lov om stu, som trådte i kraft 1. august 2023, vurderer Julie Fabian.

”De henviser til den nye lovgivning og giver nogle anvisninger til, hvordan den skal behandles.”

Hvert år yder hun sammen med sin kollega juridisk og socialfaglig rådgivning til mere end 500 forældre, som har brug for hjælp til at forstå deres unges stu-sager. Mange har svært ved at forstå og navigere i lovgivningen, men det skulle gerne blive lettere.

”Hvis kommunerne gør, som klagenævnet beder dem om, så bliver sagsbehandlingen mere gennemsigtig for borgerne. Borgerne får større forståelse for deres rettigheder, hvor de er i processen, og hvor de selv kan præge deres sager,” siger Julie Fabian.

Ny lov om stu virker

Formålet med den nye lov om stu er netop, at den skal sikre flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af stu for de unge. I rapporten påpeger klagenævnet bl.a., at kommunerne skal udarbejde en forløbsplan i dialog med den unge for at sikre, at den unges behov og ønsker bliver hørt og inddraget.

”Det gør de, fordi de har erfaret, at nogle af forløbsplanerne har været for standardiserede,” siger Julie Fabian.

Men med den nye lov i hånden præciserer klagenævnet altså for kommunerne, at den ikke går. Derfor er klagenævnets rapport ifølge Julie Fabian det første tegn på, at den nye lov virker.

”Men kommunerne skal selvfølgelig have noget tid til at vænne sig til den nye praksis,” siger hun.

Støder du i mellemtiden på udfordringer i forbindelse med sagsbehandlingen om stu, så er du velkommen til at kontakte LigeLinie og får gratis juridisk og socialfaglig rådgivning.

Brug for hjælp?

Kontakt LigeLinie

Tlf.: 22 34 30 13

Mail: ligelinie@ligevaerd.dk

Åbningstider

Mandag fra kl. 9-12

Onsdag fra kl. 13-15.30

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse