Invitation til årets temamøde og generalforsamling i Ligeværd Forældre og Netværk

Som bestyrelsesmedlem i en af Ligeværd Forældre og Netværks lokalforeninger gør du en forskel for forældre og pårørende til børn og unge med særlige behov og for de unge. Foreningen har i år opnået en ekstraordinær stor medlemsvækst. Det skyldes blandt andet jeres store arbejde med Inspirations– og netværksmøderne flere steder i landet. Vi vil gerne takke for indsatsen ved at byde på middag, overnatning og temamøde inden generalforsamlingen.

Fredag eftermiddag er der alment bestyrelsesmøde i landsbestyrelsen. Er du nysgerrig på, hvordan vi arbejder i landsforeningen, er du velkommen. Ellers mødes vi kl. 17.30 til en aften med middag og hyggeligt samvær.

Lørdag inviterer vi alle vores medlemmer til et temamøde om ufrivilligt skolefravær med efterfølgende brunch og samtale. Ufrivilligt skolefravær er desværre virkeligheden for fortsat flere børn med særlige behov og det rammer hele familien hårdt. Som forening vil vi gerne blive klogere på, hvad det handler om og hvordan vi kan rådgive og støtte forældre i den situation. Samtidig ved vi, at mange af vores nye medlemmer står midt i det kaos som ufrivilligt skolefravær bringer og er desperate for at få råd og vejledning. Så vi slår to fluer med et smæk og har inviteret Rikke Alice Bille, der er leder af Skole og Forældres ”Forældretelefon”. Hun vil fortælle om ufrivilligt skolefravær og videregive nogle af de gode råd hun giver til forældre via Forældretelefonen – især med fokus på forældrerollen og tiltag der kan skabe trivsel i hjemmet.

Efter brunch og hyggeligt samvær holder vi Generalforsamling, som vi selvfølgelig håber, I vil deltage i.

Venlig hilsen
Louise Weinreich Jakobsen
Formand for Ligeværd Forældre og Netværk

Hent program og praktisk information som pdf

PROGRAM

Fredag den 5. april 2024

Kl. 14.30 – 17.30: Bestyrelsesmøde i Ligeværd Forældre og
Netværks landsbestyrelse.

Kl. 17.30 – 18.30: Indtjekning og hyggeligt samvær for bestyrelsesmedlemmerne fra lokalforeningerne.

Kl. 18.30 – 19.30: Fælles middag for bestyrelsesmedlemmerne fra lokalforeningerne.

Kl. 19.30: Aftenhygge og videndeling om hvad vi arbejder med og på rundt om i landet.

 

Lørdag den 6. april 2024
Temamøde om Ufrivilligt skolefravær

Kl. 10.00 – 10.15
Velkomst ved formand Louise Weinreich, der vil sætte rammen for dagens tema og fortælle om foreningens motivation for at sætte ufrivilligt skolefravær på dagsordenen.

Kl. 10.15 – 12.00
Inspirerende oplæg ved Rikke Alice Bille, leder at Skole og Forældres ”Forældretelefon”. Alice taler dagligt med forældre til børn med ufrivilligt skolefravær . Fokus på oplægget er gode råd og vejledning til forældrerollen og tiltag der kan skabe trivsel i hjemmet.

Kl. 12.00 – 13.00
Vi spiser en dejlig brunch og samtaler med de deltagende forældre og hinanden.

Kl. 13.00 – 13.15
Afslutning på formiddagens program. Alle er velkomne til at blive til generalforsamlingen.

Kl. 13.15 – 14.15
Generalforsamling 2024 med fokus på fremtidige initiativer for forældre til børn med særlige behov

Kl. 14.15 tak for i nu

PRAKTISK INFORMATION

TIDSPUNKT
Fredag den 5. april kl. 17.30 til
lørdag den 6. april 2024 kl. 14.15.

STED
Fredericia vandrehjem
Vestre Ringvej 98A
7000 Fredericia


TILMELDING

Sendes til julie@ligevaerd.dk
senest  den 7. marts 2024

Har du spørgsmål,
kan du ringe til Julie på 2036 8009.


DELTAGERGEBYR

Gratis for lokalforeningernes bestyrelser og medlemmer af det lokale handicapråd.

Mulighed for gratis overnatning for lokalforeningernes bestyrelsesmedlemmer – oplys ønske om enkelt eller dobbeltværelse ved tilmelding.

Deltagelse lørdag er gratis for alle medlemmer af Ligeværd Forældre og Netværk.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse