Ligeværd er en forening med dybe rødder stiftet af ildsjæle i slutningen af 60’erne, som med tiden har udviklet en omfattende professionel organisation med fokus på alle livsområder for mennesker med særlige behov. Ligeværd gør en forskel. 

Ligeværd er en enestående forening, der adskiller sig fra alle andre. Ligeværd er ikke en diagnoseforening men en forening med fokus på udfordringer på alle livsområder for mennesker med særlige behov. 

Foreningen rummer således både unge med særlige behov, der har deres egen forening (UFL), forældre og pårørende i Landsforeningen Ligeværd, fagpersoner og professionelle i foreningens mange institutionsmedlemmer, efterskoler, højskoler, frie fagskoler, produktionsskoler, specialskoler og uddannelsessteder. Ligeværd har et vidt forgrenet samarbejde med andre foreninger og professionelle med interesse og kompetencer i området for unge med særlige behov. 

Det er Ligeværds DNA – at omfavne alle livsområder, at sætte sine fodspor i de politiske dagsordener, der har betydning for mennesker med særlige behov, men også at arbejde konstruktivt for at finde nye veje og løsninger i samarbejde med såvel enkeltpersoner, foreninger og myndigheder. 

Ligeværd er en forening i konstant og vedvarende dialog med omverdenen på alle vigtige livsområder for mennesker med særlige behov: 

  • Skole 
  • Uddannelse 
  • Beskæftigelse 
  • Boliger 
  • Netværk og samarbejde 
  • Sociale aktiviteter og fritidsliv 
  • Forskning i udvikling af løsninger 

Ligeværd har også, som det fremgår af hjemmesiden, ud over arbejdet i de enkelte medlemsorganisationer, løbende en række projekter med fokus på løsninger på udfordringer for såvel mennesker med særlige behov og deres pårørende som beskæftigelse, forældrekurser og netværk, inklusion, digitalt medborgerskab. 

Det er Ligeværds DNA at arbejde for at gøre en reel og mærkbar forskel. Det er det vi er sat i verden for. 

Glimt af personer og begivenheder Ligeværds livsforløb:

30. november 1969
Landsforeningen til støtte af sent udviklede grundlægges af Fru Inger Agnete Grenness med 47 medlemmer. 

1974
Helveg Petersen vælges som formand for foreningen, som nu tæller 458 medlemmer.

1980
Første nummer af medlemsbladet ”De sent udviklede” udkommer. 

1981
Fru Agnete Grennes afgår ved døden. 

1983
Afholdes velbesøgte distriktsmøder, hvor forældre diskuterer fritid, bolig, udslusning, ansættelsesforhold, integration og ”hvad så problemet”. 

1990
Foreningens blad ændrer navn til ”Ligeværdighed”.
Et skelsættende landsmøde afholdes, med deltagelse af over 100 unge, som efter generalforsamlingen stifter Unge for Ligeværd (UFL). 

1992
K. Helveg Petersen takker af som formand efter 18 år. ”Lad dem dog få lov at gro – de bogligt svage og uddannelsessystemet” K. Helveg Petersens nyeste indspark i samfundsdebatten udkommer og kaldes et kampskrift i Kristeligt Dagblad.

1994
Regeringens Børneudvalg fremkommer med ”Handlingsplan for de svagest stillede børn og unge”.
Foreningens 25 års jubilæum fejres. 

1995
Foreningens nye logo tages i anvendelse. Foreningen tæller 2050 medlemmer.
Landssekretariatet flytter til Aarhus. 

1996
Projektet den Helhedsorienterede Indsats får en bevilling fra SATS-puljemidlerne til 6 projekter.
Første nummer af Uddannelsestilbud, som senere kommer til at hedde Uddannelseskataloget, udkommer. 

1997
K. Helveg Petersen afgår ved døden.
Helvegs Fond, hvis formål det er at fremme initiativer for ligeværdige forhold for sent udviklede, oprettes. 

1998
Landsforeningen udsender Uddannelsestilbud ’98 med beskrivelse af 76 skoler & uddannelsessteder samt ”Job på særlige vilkår”, en oplysningspjece om muligheder i arbejdslivet for personer med nedsatte erhvervsevner.
Landsforeningens hjemmeside går i luften.  

1999
UFL løsriver sig fra Landsforeningen Ligeværd, og bliver selvstændig forening med tilknytning til ”moderforeningen”.
30 års jubilæum afholdes i Eigtveds Pakhus i København. 

2000
Ligeværd går i samarbejde med Sind og Jysk Børneforsorg/Fredehjem om etablering af Bo- og Udviklings-selskab for borgere med særlige bosætningsbehov – BUS. 

2001
Netværket DHI opstår af projektet DHI.
Man tager de første skridt til dannelsen af Skolesammenslutningen Ligeværd (SL) og Foreningen af Uddannelsessteder (FUS). 

2002
Bo- og Udviklingsfonden for borger med særlige behov (BUS) BUS forankres i Ligeværd. 

2003
UFLs hjemmeside går i luften. 

2004
Årskonference for skoler og uddannelsessteder afholdes for første gang. 

2005
Den første uddannelses- og erhvervsmesse for unge med særlige behov afholdes i Skive. 

2007
Foreningsfællesskabet Ligeværd bestående af Landsforeningen Ligeværd, Unge for Ligeværd (UFL), Skolesammenslutningen Ligeværd (SL), Foreningen af Uddannelsessteder (FUD), Netværket DHI, BUS og Helvegs Fond, bliver en realitet. 

2008
Nyt Uddannelseskatalog udkommer i 10.000 eksemplarer.
Foreningsfællesskabet Ligeværd får samme år ny hjemmeside. 

2009
Marianne Jelved vælges som formand for Foreningsfællesskabet Ligeværd. 

2013
Jørn Lehmann Petersen vælges som formand for Foreningsfællesskabet Ligeværd, da Marianne Jelved træder tilbage, fordi hun er blevet udpeget som kulturminister i den nye regering. 

2017
Foreningsfællesskabet Ligeværd ændrer navn til Ligeværd og foreningen omstruktureres. SL, FUS og DHI fusionerer til en forening, Ligeværd – Fagligt Forum. Ligeværd består nu af Ligeværd – Forældre og pårørendenetværk, Ligeværd – Unge for Ligeværd og Ligeværd – Fagligt Forum. Ligeværd etablerer Ligeværd – Kompetence og Viden, som udbyder kurser, messer og konferencer.
Foreningens blad Ligeværd vokser ind i den digitale tidsalder og bliver til en digitalt onlinemagasin i form en ny hjemmeside, som sætter foreningen bedre i stand til at udnytte de digitale muligheder og møde medlemmerne og alle andre med interesse for området der, hvor de er. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse