Hvad er Helvegs fond

Helvegs Fond er en erhvervsdrivende fond navngivet efter tidligere undervisningsminister og kulturminister K. Helveg Petersen. Forholdene for mennesker med særlige behov lå K. Helveg Petersen særligt på sinde. Han var i tråd med den livsholdning formand for Landsforeningen Ligeværd (Oprindeligt: Landsforeningen til støtte for sent udviklede) fra 1974 til 1992. 

Helvegs fonds formål er at støtte og fremme ligeværd og ligeværdighed i alle livets forhold for medborgere med særlige behov. 

Fonden støtter formidling af viden, information samt løsningsmodeller til at opnå ligeværd og ligeværdighed gennem samarbejde og støtte til organisationer og enkeltpersoner og etablering af netværk og rådgivning. Helvegs Fond støtter og iværksætter aktiviteter og investeringer af enhver art, som forbedrer livsvilkårene for mennesker med særlige behov. 

Helvegs Fond uddeler en pris til et menneske, der har gjort en særlig indsats for Ligeværds målgruppe. 

Helveg-Prisen gives til kommende eller tidligere ambassadører for foreningen Ligeværd. Fondens bestyrelse ønsker i særlig grad, at uddelingen af prisen åbner døre og skaber perspektiv for Ligeværd og medlemmernes virke. 

Fonden kontaktes ved henvendelse til Ligeværds sekretariat. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse