Bestyrelsen i Helvegs Fond præsenteres nærmere her: 

Jørn Lehmann
Regionsrådsmedlem i Region Syd, formand for Foreningsfællesskabet Ligeværd. Indtrådt i fondsbestyrelsen i 2007. Født: 1951.
Email: jlp@rsyd.dk 

Erik Bo Sørensen
Advokat og medejer af Advokaterne Amtmandstoften i Hjørring. Indtrådt i fondsbestyrelsen i 2007. Født: 1952.
Email: ebs@amtmandstoften.dk 

Bent Bjerregaard Mikkelsen
Direktør. 30 års ledelseserfaring i offentlig administration, økonomistyring, personaleudvikling, ansvarlig for implementering af IT systemer, projektudvikling, EU administration. Medlem af råd og udvalg på erhvervs-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. Bestyrelsesmedlem i institutioner og foreningsudvalg, i danske og udenlandske fonde og virksomheder. Indtrådt i fondsbestyrelsen i 2011. Født: 1954.
Email: bentbjerregaardmikkelsen@gmail.com 

Susanne Ladefoged
Viceforstander på den frie fagskole Bøgevangskolen i Vejle. Indtrådt i fondsbestyrelsen i 2020. Født 1963.
Email: sl@bvsk.dk

Kirsten Fabian
Regionskonsulent. Tidligere speciallærer, kurator og skoleleder. Har siddet i Handicapråd i 8 år. Bestyrelsesmedlem i Randers Bo- og Erhvervstræning. Næstformand i Lokalforeningen Ligeværd Viborg. Indtrådt i fondsbestyrelsen i 2015. Født: 1953.
Email:fabiankirsten@gmail.com

Lars Pedersen
Pensionist. Tidligere kontorchef i Aarhus Kommunes beskæftigelsesforvaltning. Tidligere leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Tidligere konsulent og sekretariatsleder i Ligeværd. Indtrådt i fondsbestyrelsen i 2016. Født: 1947.
Email: blaamunke@gmail.com 

Solveig vejen
Forstander på PMU og uddannet socialrådgiver, familie terapeut og sexual-vejleder. Bestyrelsesmedlem i Ligeværd Kompetence og Viden. Indtrådt i fondsbestyrelsen i 2021. Født: 1956. Email: sv@pmu.dk

Esben Kullberg
Direktør for Ligeværd. Født: 1961.
Email: esben@ligevaerd.dk 

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse