Om Organisationen Ligeværd 

Ligeværd er et fællesskab bestående af 3 organisationer, der på hver deres måde, arbejder for at skabe bedre uddannelses-, beskæftigelses-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige behov. 

Foreningens fælles værdier er ligeværdighed og lige muligheder for alle, også for mennesker med særlige behov. Foreningens mål er ønsket om at forbedre uddannelses-, beskæftigelses-, bolig-, og fritidstilbuddene til børn, unge og voksne med særlige behov. Endemålet er at sikre mennesker med særlige behov mulighed for at opbygge og leve en så selvstændig og selvforsørgende tilværelse som muligt. 

Foreningens 3 medlemsorganisationer, Ligeværd Forældre og Netværk(LFN), Unge for Ligeværd (UFL) og Ligeværd Fagligt Forum (LFF), arbejder tæt sammen i en fælles indsats for at nå foreningens mål. UFL arbejder med sikring af muligheder for at de unge kan få et indholdsrigt socialt liv. LFN arbejder med netværk gennem lokalforeninger for familierne og med de vilkår de bliver mødt med. LFF arbejder professionelt med uddannelse, beskæftigelse og boligforhold. 

Ligeværd arbejder tæt sammen med andre organisationer på området, forskere og virksomheder for at forbedre forholdene. Ligeværds arbejde består både i at tale sagen for mennesker med særlige behov og påpege urimeligheder, men også i professionelt at forsøge at finde nye løsninger på udfordringerne, både selvstændigt og i et samarbejde med andre foreninger og kommuner. 

Mød her nogle af Ligeværds samarbejdspartnere

Forsimplet organisationsdiagram Ligeværd

 

Ny organisation i Ligeværd

Et tydeligere Ligeværd med markant stemme  Ligeværd har eksperter på alle perspektiver for mennesker med særlige behov. Organisationsændringen samler Ligeværd til en tættere organisation med en tydeligere stemme om at skabe ligeværdighed i samfundet.  Tilstede i Vingstedcentret er deltagerne i Årskonferencen, 125 ledere og medarbejdere...

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse