Politikudviklende temadage

De politiske temadages formål er at sikre en løbende politikudvikling og politikformidling inden for alle de livsområder, der berører børn, unge og voksne med særlige behov.

Dette formål udfoldes ved, at de politiske perspektiver der formuleres gennem temadagene, sættes i spil i forbindelse med Ligeværds kommunikation, interessevaretagelse, kompetenceudvikling og vidensformidling.

Hovedbestyrelsen udpeger fire politiske koordinatorer, som også er medlemmer af Hovedbestyrelsen. Koordinatorerne vælger de politiske emner, temadagene skal behandle og komme med perspektiver på. Det er samtidig koordinatorernes opgave at sikre, at de politiske perspektiver kommer videre til Hovedbestyrelsen. Som fællesskabets højeste myndighed, er det Hovedbestyrelsen, der altid godkender og i sidste ende står bag de politiske udmeldinger fra Ligeværd.

De politiske koordinatorer er altid siddende hovedbestyrelsesmedlemmer. Temadagenes deltagere udgøres at medlemmerne af de tidligere politiske udvalg, samt en række ad hoc udvalgte deltagere. Tilsammen udgør de Ligeværds politiske netværk.

politiske udvalg

De nye politiske udvalg sætter turbo på Ligeværds politiske interessevaretagelse. Over 20 medlemmer af Ligeværds politiske udvalg var samlet til det første fælles udvalgsmøde i København den 6. september. ”Sidste års arbejde med organisationsforandringen viste tydeligt, at en af Ligeværds kerneopgaver er politisk interessevaretagelse. En...

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse