Ligeværds hovedbestyrelse 

Hovedbestyrelsen er Ligeværds øverste ansvarlige myndighed. 

Hovedbestyrelsen består af 13 personer: 

  • En direkte valgt formand 
  • 2 repræsentanter fra Ligeværd Fagligt Forum (LFF) og yderligere 2 som kan være eksterne med særlig interesse og viden for området. 
  • 2 repræsentanter fra Landsforeningen Ligeværd (LL) og yderligere 2 som kan være eksterne med særlig interesse og viden for området. 
  • 2 repræsentanter fra Unge for Ligeværd (UFL) og yderligere 2 som kan være eksterne med særlig interesse og viden for området. 
  • 6 medlemmer der udpeges af medlemsorganisationernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen rummer altså en formand, 6 medlemmer, der kommer fra Ligeværds medlemsorganisationer samt 6 medlemmer, der er udpeget til at sidde i Hovedbestyrelsen. Denne sammensætning sikrer medlemmernes indflydelse på de overordnede beslutninger i Ligeværd samtidig med, at relevante eksterne kompetencer og viden kan inddrages i Ligeværds politiske og organisatoriske arbejde. 

LIGEVÆRDS HOVEDBESTYRELSE

Formand

Henrik Vinther Olesen
Kommunikationsdirektør i Salling Group
Email: henrik.vinther.olesen@sallinggroup.com

 

HB medlemmer

Casper Nellemann, formand for Ligeværd Fagligt Forum (næstformand)

Maria Brøndum, næstformand for Ligeværd Fagligt Forum

Louise Weinreich Jakobsen, Formand for Ligeværd Forældre og Netværk

Bent B. Mikkelsen, medlem af bestyrelsen i Ligeværd Forældre og Netværk

Isakur Johanneson, bestyrelsesmedlem for Unge for Ligeværd

Daniel Dagø, bestyrelsesmedlem for Unge for Ligeværd

Stine Jespersen, bestyrelsesmedlem i Voksne For Ligeværd

HB medlemmer udpeget af Ligeværds organisationer

Christian Quvang, ekspert i specialpædagogik, folkeskole og inklusion. Docent hos UC Syd

Poul Erik Clausen, generalsekretær for Jysk Børneforsorg/Fredehjem

Bettina Lemann Kristiansen, professor på Juridisk Institut på Aarhus Universitet

Simon Østergaard Møller, centerchef for Metodecentret

Lone Børlum, fuldtidsformand for FH Herning og Ikast-Brande

Merete Amdisen, borgmester i Ishøj Kommune

Materiale fra generalforsamlinger

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse