Ligeværds hovedbestyrelse 

Hovedbestyrelsen er Ligeværds øverste ansvarlige myndighed. 

Hovedbestyrelsen består af 13 personer: 

  • En direkte valgt formand 
  • 2 repræsentanter fra Ligeværd Fagligt Forum (LFF) og yderligere 2 som kan være eksterne med særlig interesse og viden for området. 
  • 2 repræsentanter fra Landsforeningen Ligeværd (LL) og yderligere 2 som kan være eksterne med særlig interesse og viden for området. 
  • 2 repræsentanter fra Unge for Ligeværd (UFL) og yderligere 2 som kan være eksterne med særlig interesse og viden for området. 
  • 6 medlemmer der udpeges af medlemsorganisationernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen rummer altså en formand, 6 medlemmer, der kommer fra Ligeværds medlemsorganisationer samt 6 medlemmer, der er udpeget til at sidde i Hovedbestyrelsen. Denne sammensætning sikrer medlemmernes indflydelse på de overordnede beslutninger i Ligeværd samtidig med, at relevante eksterne kompetencer og viden kan inddrages i Ligeværds politiske og organisatoriske arbejde. 

LIGEVÆRDS HOVEDBESTYRELSE

Formand:

Jørn Lehmann Petersen

HB medlemmer:

Claus Tobler: formand for Ligeværd Fagligt Forum

Jørgen Christensen: bestyrelsesmedlem for Ligeværd Fagligt Forum

Bent B. Mikkelsen: formand for Ligeværd – Forældre og Netværk

Mogens Mathiesen: næstformand for Ligeværd – Forældre og Netværk

Mette Holm: formand for Unge for Ligeværd

Jonas Aamand: bestyrelsesmedlem for Unge for Ligeværd

HB medlemmer udpeget af Ligeværds organisationer:

Knud Aarup: formand for Socialpolitisk Forening

Søren Larsen: LO Aarhus og projektleder i Rummelig Midt

Peter Nørgaard: Code of Care, forhv. direktør for Creative Company

Casper Nellemann: forstander for Vittrupskolen

Conrad Andreasen: forstander for PMU Sindal

Joy Mogensen, borgmester i Roskilde og repræsentant for KL

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse