Børn, unge og voksne med særlige behov er Ligeværds målgruppe. De har alle det tilfælles, at de i forskellig grad og af forskellige årsager har problemer med hukommelse og koncentration, taber tråden og mister overblikket, har problemer i sociale relationer og med at få nye venskaber. De har også det tilfælles, at de har brug for særligt tilrettelagte undervisning, særlig støtte i egen bolig og beskæftigelse – hjælp til at få et indholdsrigt liv. Rigtig mange af disse børn og unge har haft deres skolegang i specialskoler, specialklasser eller i et andet særligt tilrettelagt undervisningsforløb.  

Børn, unge og voksne med særlige behov adskiller sig ikke synligt fra andre mennesker. Du kender dem måske fra din familie, din omgangskreds eller dit nabolag. Det kan være børn med boglige og personlige udfordringer, der gør det umuligt for dem at være i en almindelig folkeskoleklasse. Det kan være unge, som ikke kan tage en ordinær uddannelse, har svært ved at knytte venskaber, har svært ved at bestride et ordinært job eller at bo i egen bolig. Det kan være mennesker med mentale handicaps og en selvforståelse, der sætter barrierer for deres udfoldelsesmuligheder. Det kan være mennesker, der er udfordret i at forstå komplekse sammenhænge. Mennesker, der har svært ved at styre økonomi, forstå sociale regler og kunne færdes på alle de digitale platforme, vores fælles liv bliver mere og mere afhængigt af. De har alle udfordringer med nogle af de grundlæggende betingelser og forpligtelser i livet, som vi andre tager for givet og kan løse. Og deres familier er ofte presset til det yderste af spekulationer om, hvordan det skal gå dem. 

Mange af disse unge vil rigtig gerne være en del af samfundet. Og med den rette hjælp, kan de blive en berigende del af fællesskabet. De har, som alle os andre, brug for, at samfundet ser dem som en ressource. Ser deres udviklingsmuligheder. De har brug for anerkendelse og for et fællesskab, der behandler dem med ligeværd og værdighed. 

Børn, unge og voksne med særlige behov har brug for: 

  • At blive støttet i uddannelse, så undervisning er tilpasset den måde de lærer bedst på 
  • At blive støttet og hjulpet i beskæftigelse, så de kan udfolde det de er gode til på en arbejdsplads 
  • At blive hjulpet i egen bolig, så det lykkes for dem at få et selvstændigt liv 
  • At få hjælp til  et aktivt socialt liv og til at knytte venskaber, som alle mennesker har brug for 

 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse