Kathrine Hemmingsen om jul og bedsteforældre

Af familieterapeut Kathrine Hemmingsen
Foto: Stine Heilmann

Der er intet som julen, der kan få følelserne i kog. Der er forventninger, traditioner og forhåbninger i spandevis. Mange af os holder jul med vores forældre eller svigerforældre og ofte er vi mindst tre generationer med forskellige behov, der skal få tingene til at gå op i en højere enhed. Når vi tilmed har børn, der har brug for nogle særlige rammer og muligheder for at trives, så bliver det ekstra vigtigt, at vi får talt om, hvordan vi skaber en jul, hvor der er bedst mulig plads til alle.

 

Vi skal turde tale sammen

Vores forældre/svigerforældre har ofte brug for hjælp til at forstå, hvordan de bedst agerer. Vi forældre er sammen med vores børn hver dag. Vi ser dem, når de har taget mere ind, end de kan rumme, når rammerne er skredet og det hele bryder sammen. Vi ser dem smelte ned og være helt ude af balance efter at have været sociale og på ude blandt andre. Og vi har derfor opbygget en kæmpe bunke erfaringer med, hvad der fungerer godt og hvad der kan blive for meget. Det har vores forældre sjældent.

Derfor er det vigtigt, at vi tør at tale med vores forældre og svigerforældre om det. Gør vi ikke det, ender det ofte med, at vi kommer til lige så stille at trække os fra relationen, fordi den kræver så meget af os.

 

Ingen lytter godt, når de føler sig forkerte

Lige så vigtigt det er med tydelighed, lige så vigtigt er det at forstå, hvorfor det kan være så hamrende svært for vores forældre at høre. Når vi kan forstå vores forældre bedre, kan vi gøre det nemmere for dem at lytte.

Generelt kan man sige, at vi mennesker lytter og lærer rigtig dårligt, når vi føler os forkerte, og der er næppe noget som det at være forældre eller bedsteforældre, der kan vække den følelse i os.

Når vi kommer til vores forældre og beder dem gøre noget anderledes, end de altid har gjort, kan det føles som om, vi kritiserer den barndom eller den jul, vi selv havde som børn. Vi opdrager måske anderledes og vores børn har brug for, at vi gør noget på nogle bestemte måder. Forældreopgaven er så vigtig for os, at selv vores voksne børns handlinger, kan give os følelsen af ikke at have gjort det godt nok.

 

Bedsteforældre har brug for at føle sig vigtige

Vi mennesker er generelt meget optaget af at føle os vigtige for andre, og jo mere vi kan fortælle de mennesker, der er omkring os, at de er vigtige, jo mere kan de ofte også lytte til os. Selv når vi gerne vil have ændret nogle ting, må trække os eller har brug for noget. Og jo mere vi kan anerkende, at rigtig meget af det, de gør, gør de i kærlighed, jo mere fleksible kan de ofte blive om måderne, de viser den kærlighed på.

De her samtaler, om hvordan vi er sammen, er svære, men de er mindst lige så vigtige. Hvis vi ikke tager dem, så skader det ofte relationen i det lange løb. Både fordi vi rent praktisk måske ikke kan ses lige så meget og fordi vi bliver irriterede og sårede, når vi er sammen. Det ender måske ender med, at vi må trække os på mere subtile måder, selvom vi mest af alt ønsker at være tæt.

Listen med kærlige remindere nedenfor, kan hjælpe samtalen med bedsteforældre i gang. Måske du kan sende dem, eller lade dig inspirere til en samtale.

 

Kærlige remindere til bedsteforældre

#1
Når vi siger ”nej tak” til at deltage i ting, betyder det ikke, at der er noget galt med det, I inviterer til. Vi ser, at I bare gerne vil os. Vi ved bare af erfaring, at prisen kan blive for høj for vores barn. Selvom vores barn måske ville hygge sig imens det stod på, så kan det være meget mere end det kan rumme og reaktionerne kan blive mange og voldsomme dagene efter.

#2
Når vi ønsker at holde jul på en anden måde, end den vi voksede op med hos jer. Så betyder det ikke, at vi ikke kunne lide den jul, I skabte for os. Vi ved blot, at en jul hvor vi tager hensyn til vores barns behov, også selvom det måske ikke altid følger traditionerne, bliver en bedre jul for os alle.

#3
Vi forventer ikke, at I kan regne vores barns behov ud. Det, synes vi selv, kan være svært, og vi er sammen med vores barn hver dag. Men vi elsker, når I spørger os, hvis I er i tvivl, og når I er nysgerrige på, hvorfor vi gør ting på bestemte måder eller undlader at gøre visse ting. Det viser os, at I prøver, og det er så meget vigtigere end, at I gør det perfekt.

#4
Når vores barn afviser jer eller trækker sig, så er det ikke fordi, I ikke er vigtige eller elskede. Det kan være svært ikke at tage det personligt, men vid med jer selv, at det handler om, hvad vores barn kan rumme og har brug for. Hvis I er i tvivl om, hvordan I bedst griber det an, så spørg os endelig.

#5
Vi ser, at I gør så mange dejlige ting i kærlighed. Vi ser godt, at I gør en indsats og at I bare gør de ting for at gøre vores barn glad. Så når vi beder jer om at gøre noget anderledes, så er det ikke selve det, I gør, der er noget galt med.

#6
Vi har brug for jer og I er vigtige for os. Måske er det ikke på samme måde som naboerne ser deres børnebørn eller kollegaerne hjælper deres børn, men der er så mange måder, I kan være vigtige for os. Måske virker vi nogle gange som om, at vi lukker os lidt om os selv, men et ”Hvad har I brug for?” vil altid lande et dejligt sted.

 

Læs også En jul som alle andres af forfatter Anne Mette Kirk

Kathrine Hemmingsen

Kathrine er familie-, par- og psykoterapeut MPF samt cand.mag i pædagogik med fokus på relationer.

Hun er bor til to og bor i Roskilde.

Læs mere på familiemakker.squarespace.com og følg hendes arbejde på instagram.com/familiemakker og facebook.com/familiemakker

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse