Seksualpolitikker – hjælp til udarbejdelse af seksualpolitikker

En seksualpolitik er et redskab, du og dine kolleger kan anvende i arbejdet med unge med funktionsnedsættelse og handicap....

5. oktober 2023

,

Opholds-, handle- og refusionskommune på STU-området

Reguleringen af opholds-, handle- og refusionskommune for STU-målgruppen er kompleks, idet regler og praksis herom omfatter flere forhold for...

25. oktober 2023

Kulturhuset Leopold , 4653 Karise

STU-reformen – flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse

Lovforslaget om en reform af STU-loven træder i kraft den 1. august 2023. Med reformen sker der en lang...

31. oktober 2023

Kulturhuset Leopold , 4653 Karise

STU-reformen – flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse

Lovforslaget om en reform af STU-loven træder i kraft den 1. august 2023. Med reformen sker der en lang...

1. november 2023

Ligeværd , 8000 Aarhus

Styrk dine processer med grafisk facilitering

🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨 Vores hjerner lagrer Hurtigt og Effektivt billeder på vores HARDDISK 🧠. Lær at visualisere dine tanker, ideer og...

14. november 2023

Ligeværd , 8000 Aarhus

Styrk kerneopgaven – fra ord til handling

Dette Train-the-trainer-kursus er for dig, som er leder og som ønsker at få konkrete redskaber til at skabe retning...

21. november 2023

Fyn ,

Ny lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge

Den nye lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge har været i høring og er planlagt til...

5. december 2023

Ligeværd , 8000 Aarhus

Hvad siger dit kropssprog om dig – og hvordan tolker du andres?

Formålet med dagen er at give fagprofessionelle en introduktion til, hvordan de kan anvende deres kropssprog bevidst – bl.a....

6. december 2023

Bøgevangskolen , 7100 Vejle

Autisme grundkursus til fagfolk. Hvordan fungerer hjernen egentligt hos autister?

Gennem mit arbejde som kompetenceudvikler, har jeg mødt mange fagfolk, som har ønsket mere konkret viden om autisme. Dette...

13. december 2023

Ligeværd , 8000 Aarhus

STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, beskæftigelse, forsørgelse samt social støtte

På denne kursusdag tages der udgangspunkt i regler samt praksis efter STU-loven og samspillet med tilstødende områder for målgruppen....

30. januar 2024

Ligeværd , 8000 Aarhus

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse