Ny lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge

Den nye lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge blev vedtaget i folketinget den 30. november 2023...

26. februar 2024

Kulturhuset Leopold , 4653 Karise

Reform af ydelsessystemet – et nyt kontanthjælpssystem

I oktober 2023 blev der indgået 3 politiske aftaler om en reform af kontanthjælpssystemet. Den centrale aftale om et...

9. april 2024

Kulturhuset Leopold , 4653 Karise

STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, beskæftigelse, forsørgelse samt social støtte

STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, forsørgelse, beskæftigelse og social støtte På denne kursusdag tages der udgangspunkt...

30. april 2024

Kulturhuset Leopold , 4653 Karise

Styrk dine processer med grafisk facilitering

🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨 Vores hjerner lagrer Hurtigt og Effektivt billeder på vores HARDDISK 🧠. Lær at visualisere dine tanker, ideer og...

2. maj 2024

Aarhus , -

STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, beskæftigelse, forsørgelse samt social støtte

STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, forsørgelse, beskæftigelse og social støtte På denne kursusdag tages der udgangspunkt...

6. maj 2024

Ligeværd , 8000 Aarhus

Reform af det specialiserede område – Serviceloven

Kursusbeskrivelse er under udarbejdelse

7. maj 2024

Ligeværd , 8000 Aarhus

Opfølgning på FGU-reformen – kommende ændringer på FGU-området, herunder KUI

Den 11. januar 2024 blev lovforslaget om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om institutioner for forberedende grunduddannelse,...

28. maj 2024

Munkegården , 5464 Brenderup

Medicinhåndtering trin I

Formålet med kurset er at sikre indsigt og forståelse for opgavens omfang samt håndtering af de daglige og utilsigtede...

4. juni 2024

Bøgevangskolen , 7100 Vejle

Succesfuld Konflikthåndtering – Konflikter udtrykker forskelle, som medfører spændinger i og mellem mennesker

I arbejdet med mennesker eller mennesker imellem opstår der til tider uenigheder og konflikter, der kan påvirke læringsmiljøet, samarbejdet...

6. juni 2024

Ligeværd , 8000 Aarhus

Reform af det specialiserede område – Serviceloven

Kursusbeskrivelse er under udarbejdelse

10. juni 2024

Kulturhuset Leopold , 4653 Karise

Opholds-, handle- og refusionskommune på STU-området

Opholds-, handle- og refusionskommune på STU-området Reguleringen af opholds-, handle- og refusionskommune for STU-målgruppen er kompleks, idet regler og...

11. juni 2024

Kulturhuset Leopold , 4653 Karise

STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, beskæftigelse, forsørgelse samt social støtte

STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, forsørgelse, beskæftigelse og social støtte På denne kursusdag tages der udgangspunkt...

27. august 2024

Aarhus , -

Procesfacilitering – Skab inddragende processer og styrk din gennemslagskraft som facilitator

Du har måske været på kursus i grafisk facilitering eller drømmer om at facilitere sjove, kreative og inddragende processer,...

4. september 2024

Fyn ,

Barnets Lov

Den 1. januar 2024 trådte Barnets Lov i kraft. Med barnets lov samles reglerne om hjælp og støtte til...

12. september 2024

Sjælland ,

Medicinhåndtering trin I

Formålet med kurset er at sikre indsigt og forståelse for opgavens omfang samt håndtering af de daglige og utilsigtede...

17. september 2024

Kulturhuset Leopold , 4653 Karise

Reform af ydelsessystemet – et nyt kontanthjælpssystem

I oktober 2023 blev der indgået 3 politiske aftaler om en reform af kontanthjælpssystemet. Den centrale aftale om et...

26. september 2024

Fyn ,

Reform af det specialiserede område – Serviceloven

Kursusbeskrivelse er under udarbejdelse

19. november 2024

Fyn ,

STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, beskæftigelse, forsørgelse samt social støtte

STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, forsørgelse, beskæftigelse og social støtte På denne kursusdag tages der udgangspunkt...

26. november 2024

Kulturhuset Leopold , 4653 Karise

Opholds-, handle- og refusionskommune på STU-området

Opholds-, handle- og refusionskommune på STU-området Reguleringen af opholds-, handle- og refusionskommune for STU-målgruppen er kompleks, idet regler og...

5. december 2024

Fyn ,

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse