Handicapområdet – lov om kompensation til handicappede i erhverv (HKL) og denne lovs samspil med beskæftigelsesindsatsloven (LAB) m.v.

Med LAB-reformen den 1. januar 2020 blev handicappede som selvstændig målgruppe i LAB overført til HKL. I denne sammenhæng...

29. september 2021

Munkegården , 5464 Brenderup

Sanktioner på ungeområdet

Den 1. januar 2020 trådte lov nr. 1558 om forenkling og skærpelse af sanktionsreglerne i ydelsessystemet i kraft. På...

6. oktober 2021

Ligeværds lokaler , 8240 Risskov

Angst hos unge med særlige behov

Sagssupervision på egne case-eksempler Unge med særlige behov spænder bredt. Vi kender dem italesat som unge med boglige og...

7. oktober 2021

Bøgevangskolen , 7100 Vejle

Medicinhåndtering trin I

Formålet med kurset er at sikre indsigt og forståelse for opgavens omfang samt håndtering af de daglige og utilsigtede...

14. oktober 2021

BO/SKOLE/JOB , 8600 Silkeborg

Hovedloven

Den nye hovedlov forventes at træde i kraft den 1. januar 2022 Arbejdet med forberedelsen af den nye hovedlov...

11. november 2021

Jylland ,

Hjernens udvikling og funktion i en neurosekventiel optik

– og betydningen i hverdagen for relationer og udviklingstiltag   Vores hverdag med unge og voksne kan til tider...

12. november 2021

Sjælland ,

Hovedloven

Den nye hovedlov forventes at træde i kraft den 1. januar 2022 Arbejdet med forberedelsen af den nye hovedlov...

6. december 2021

Sjælland ,

Systemisk ledelse og organisationsudvikling – et kursus for ledere og ledelsesteams

Med fokus på opgaven vil det organisatoriske perspektiv og kerneopgaven været et centralt og tydeligt omdrejningspunkt. Kurset bygger på...

26. januar 2022

MacMann Berg , 8000 Aarhus

Kursus for værkstedsundervisere i at lykkes bedre i at lede og tage ansvar for udvikling sammen med kolleger og samarbejdspartnere

Kurset bygger på en systemisk helhedstænkning, hvor mennesker, processer, relationer, ressourcer og resultater hænger sammen. Vi kombinerer teori med...

7. marts 2022

MacMann Berg , 8000 Aarhus

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse