STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, beskæftigelse, forsørgelse samt social støtte

STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, forsørgelse og beskæftigelse samt social støtte På denne kursusdag tages der...

28. marts 2023

Ligeværds lokaler , 8270 Aarhus

Seksualiteten findes i alle aldre, også hos borgere med særlige behov og handicap.

Rådgivning og opkvalificering af personalegruppen Hvis borgere med særlige behov, eller handicappede skal opnå et sundt og godt kærligheds...

20. april 2023

Ledestjernen , 4690 Haslev

Udveksling og videregivelse af persondata – GDPR – Og hvordan vi får aflivet myter og fejlfortolkninger af persondataforordningen

Det er ikke altid nemt at vurdere, om man må udveksle eller videregive oplysninger om en borger til en...

2. maj 2023

Kulturhuset Leopold , 4653 Karise

Særlige ordninger i beskæftigelsesindsatsen for unge med særlige behov

Ved siden af den almindelige beskæftigelsesindsats i LAB, indeholder loven nogle særlige ordninger, som unge med særlige behov kan...

15. maj 2023

Kulturhuset Leopold , 4653 Karise

ADL – Daglig livsførelse for unge med særlige behov

Vi kender alle følelsen af, gerne at ville kunne gøre ting selv, og at følelsen af medejerskab i eget...

16. maj 2023

Fyn ,

Transkønnet – født i den forkerte krop

Dreng eller pige? Hver femte dansker har som barn eller ung følt, at de havde svært ved at leve...

22. maj 2023

Karise - Kulturhus Leopold , 4653 Karise

Seksualpolitikker – hjælp til udarbejdelse af seksualpolitikker

En seksualpolitik er et redskab, du og dine kolleger kan anvende i arbejdet med unge med funktionsnedsættelse og handicap....

24. maj 2023

Ledestjernen , 4690 Haslev

Procesfacilitering – Skab inddragende processer og styrk din gennemslagskraft som facilitator

Du har måske været på kursus i grafisk facilitering eller drømmer om at facilitere sjove, kreative og inddragende processer,...

31. maj 2023

Munkegården , 5464 Brenderup

STU-reformen – flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse

Lovforslaget om en reform af STU-loven er sendt i høring, skal fremsættes i folketinget i marts og træder i...

6. juni 2023

Troldkærskolen - Jels Voldsted , 6630 Rødding

Begynderkursus i Grafisk facilitering

Grafisk facilitering vinder frem i mange forskellige sammenhænge. Det er en teknik, som bruges til at formidle noget visuelt....

6. juni 2023

Bøgevangskolen , 7100 Vejle

Styrk kerneopgaven – fra ord til handling

Dette Train-the-trainer-kursus er for dig, som er leder og som ønsker at få konkrete redskaber til at skabe retning...

7. juni 2023

Munkegården , 5464 Brenderup

STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, beskæftigelse, forsørgelse samt social støtte

STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, forsørgelse og beskæftigelse samt social støtte På denne kursusdag tages der...

13. juni 2023

Kulturhuset Leopold , 4653 Karise

STU-reformen – flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse

Lovforslaget om en reform af STU-loven er sendt i høring, skal fremsættes i folketinget i marts og træder i...

20. juni 2023

STU Middelfart , 5592 Ejby

STU-reformen – flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse

Lovforslaget om en reform af STU-loven er sendt i høring, skal fremsættes i folketinget i marts og træder i...

23. august 2023

Sjælland ,

Medicinhåndtering trin I

Formålet med kurset er at sikre indsigt og forståelse for opgavens omfang samt håndtering af de daglige og utilsigtede...

30. august 2023

Ligeværds lokaler , 8240 Risskov

STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, beskæftigelse, forsørgelse samt social støtte

STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, forsørgelse og beskæftigelse samt social støtte På denne kursusdag tages der...

4. oktober 2023

Fyn ,

Opholds-, handle- og refusionskommune på STU-området

Reguleringen af opholds-, handle- og refusionskommune for STU-målgruppen er kompleks, idet regler og praksis herom omfatter flere forhold for...

25. oktober 2023

Kulturhuset Leopold , 4653 Karise

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse