På denne kursusdag tages der udgangspunkt i regler samt praksis efter STU-loven og samspillet med tilstødende områder for målgruppen. De tilstødende områder omfatter FGU-området og den kommunale ungeindsats (KUI), forsørgelse i form af uddannelseshjælp og førtidspension (AKL og LSP), beskæftigelsesindsatsen for unge (LAB) samt social støtte efter barnets lov (BL) og serviceloven (SEL).

Der tages udgangspunkt i gældende lovgivning, hvortil kommer inddragelse af de aktuelle ændringer af FGU og KUI samt de kommende ændringer omkring den unges forsørgelse som følge af kontanthjælpsreformen.

Formålet med kurset er at skabe et samlet overblik over de regler og den praksis, som har betydning for målgruppens forskellige forhold.

Program

 1. STU-loven og samspillet med FGU og KUI
 • STU-loven, herunder regler og praksis for målgruppen
 • Centrale regler fra FGU-området for målgruppen
 • Relevante regler fra KUI for målgruppen
 1. Forsørgelse af unge efter AKL og LSP
 • Betingelser for modtagelse af uddannelseshjælp
 • Betingelser for modtagelse af førtidspension
 1. Beskæftigelsesindsats for unge i LAB
 • Formål, målgrupper og jobsamtaler
 • Den almindelige beskæftigelsesindsats, herunder virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, nyttejob samt vejledning og opkvalificering
 • De særlige ordninger, herunder
  • Ressourceforløb, herunder ressourceforløbsydelse
  • Fleksjob, herunder fleksløntilskud
 • Supplerende støtte, herunder
  • Mentorordning
  • Støtte til hjælpemidler
  • Støtte til befordring
 1. Social støtte efter BL
 • Ungeplanen og helhedsorienteret plan
 • Ungestøtte til unge mellem 18 og 22 år
 • Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller langvarig lidelse
 1. Social støtte efter SEL
 • Socialpædagogisk støtte
 • Botilbud
 • Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud
 1. Kommende ændringer og reformer af betydning for målgruppens forskellige forhold

Download programmet her: Kursusbeskrivelse STU og de omkringliggene områder den 26. november

Underviser: Jurist Jannie Dyring

Dato og tid

Start:

26. november 2024 | 09:30

Slut:

26. november 2024 | 15:30

Sted

Kulturhuset Leopold

Bredgade 22

4653 Karise

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd Fagligt Forum kr. 2.270. inkl. forplejning og kursusmateriale. Ikke medlemmer kr. 2.995. Beløbet er ikke momspligtigt

Billetter

Registration Information

Booking Summary

1
x Standard billet
kr0,00
Pris i alt
kr0,00

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse