Socialrådgivernetværket henvender sig til socialrådgivere og personer med socialrådgiverfunktioner på skoler og uddannelsessteder i Ligeværd.

Netværket er åbent for ansatte ved medlemsinstitutioner i Ligeværd Fagligt Forum.

Netværkets formål:
Netværksgruppen afholder 3 møder om året med det formål:

  • At dele informationer, udfordringer, løsningsmodeller
  • At orientere om det der sker på det socialfaglige område
  • At virke som rådgivende forum for det politiske arbejde i Ligeværd
  • At bidrage til høringssvar

Gennem den fælles viden og erfaring i netværket er det muligt at hente inspiration, kvalitetssikre og styrke det faglige indhold af arbejdet med at støtte unge med særlige behov. Som medlem af netværket forpligtiger man sig til at bidrage til den fælles viden ved at dele informationer, udfordringer og løsningsmodeller i netværket.

Kom med i netværket

Få mere info : Mette Thorup, telefon: 2048 8570, mail: mettet@ligevaerd.dk

Tilmelding: mette@ligevaerd.dk.

Netværkets rammer:

Ligeværds sekretariat indkalder til møderne og sammensætter et program ud fra deltagernes input. Konsulent fra Ligeværds sekretariat faciliterer møderne.

Møderne afholdes så vidt muligt på steder, der er medlem af netværket. Derfor vil der også være mulighed for at opleve netværksmedlemmernes steder og blive inspireret.

Prisen for at deltage i netværket i 2022 er kr. 2400,-
Netværksdeltagerne afholder selv udgifter til transport og finansiering af timeforbrug.

Netværks møder i 2024

7. marts 2024
Kl. 10.00-15.00.
Sted: MarselisborgCentret, Evald Krogs Gade 9, 8000 Aarhus C
Tema: Overgange for unge med særlige behov.
Tilmeldingsfrist er 22. februar

4. juni 2024
Kl. 10.00-15.00.
Sted: MarselisborgCentret, Evald Krogs Gade 9, 8000 Aarhus C
Tema: Tema fastsættes på mødet i marts
Tilmeldingsfrist er 21. maj

14. november 2024
Kl. 10.00-15.00.
Sted endnu ikke fastsat.
Tema fastsættes på mødet i juni
Tilmeldingsfrist er 30. oktober

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse