Forstander: “Vi skal ikke kun interessere os for de unge, når de er hos os. Vi skal se de unges liv i deres helhed. Hvis vi kun er optaget af det, vi selv laver, mens de er hos os, har vi ikke gjort vores arbejde godt nok.”

Sådan lød opsangen fra forstanderen på Havredal Praktiske Uddannelser, Poul Erik Clausen til kollegerne på andre skoler og uddannelsessteder, da han gæstede Ligeværd Forældre og Netværks temadag d. 16. marts 2019.

De unge har et helt liv med særlige behov
”De unge er på efterskole i et eller to år. Eller de er hos os i 3 år, mens de tager deres STU eller mens de er i et beskæftigelsesforløb. Men selvom vi synes, at det er en meget vigtig tid, der giver stort udbytte for den unge, så er det jo kun en kort periode i hele deres liv. Vi er optaget af at give de unge et godt liv – ikke kun en god tid hos os – derfor må vi interessere os for hele deres liv,” gentager Poul Erik Clausen over for Ligeværd.online.

Et godt samarbejde er også en god forretning
Poul Erik Clausen mener, at man på skolerne og uddannelsesstederne også bør interessere sig for, hvordan familierne med børn med særlige behov har det. Allerede mens børnene er små.

”Vi er meget afhængige af et godt samarbejde med forældrene. Så velfungerende forældre og familier, der er tæt på vores uddannelsessted, er vigtige for os. Når vi støtter arbejdet med at sikre ligeværdige forhold for forældre til børn med særlige behov, oplever vi at have nogle meget loyale støtter i lokalområdet. Den loyalitet er helt afgørende for vores daglige arbejde. De er der, når vi har brug for politisk opbakning, de støtter os ved at købe de produkter, vi producerer, og de kommer og hjælper, når vi har arrangementer. Det er alt sammen med til at sikre vores synlighed, og at vi bliver ved med at få unge ind på vores uddannelse,” fortæller Poul Erik Clausen.

Samarbejde sikrer helhedsperspektivet
”Det er blandt andet derfor, jeg har valgt at gå ind i lokalforeningen i Ligeværd Forældre og Netværk her i Viborg. På den måde kan Havredal Praktiske Uddannelser være med til at sikre sammenhæng i arbejdet omkring børn og unge med særlige behov.”

Poul Erik Clausen fortæller, at det er af helt den samme grund uddannelsesstedet er med i Ligeværd. ”Selv om vores uddannelsessteds medlemskab er til den forening, der hedder Ligeværd Fagligt Forum, så er det vigtigt for os, at vi er med til at støtte hele fællesskabets arbejde – ikke mindst i forhold til foreningens arbejde med politisk interessevaretagelse.” Han ser en meget vigtig pointe i, at fællesskabets medlemsforeninger rummer både de unge, forældre og institutioner. Det er for ham det, som sikrer, at de unges liv kan understøttes i deres helhed.

”Her i Viborg har vi et meget tæt samarbejde mellem Unge for Ligeværd klubben (UFL), Lokalforeningen Viborg og Havredal Praktiske Uddannelser. Vi opfordrer de unge til at blive medlemmer i UFL og vores medarbejdere til at melde sig ind i Lokalforeningen. Og vi fortæller altid nye forældre om det arbejde, der gøres og den hjælp, de kan få gennem Ligeværd.”

Poul Erik Clausen fra Havredal Praktiske Uddannelser

Forældrene lever med i skolens liv
”Sådan en skole, som jeg er leder for, var aldrig blevet til noget uden forældrene. De understøtter skolen, og de understøtter det liv, de unge skal have efter skolen. Vores skole er jo et produkt af et forældrearbejde. Det var forældrene, der i sin tid såede frøet til skolen og siden hen har understøttet udviklingen af vores skole. Det giver den fornemmelse, at man aldrig er alene. Der er altid opbakning til det, vi laver, og de kommer, når vi har behov for det.”

UFL-klubberne støtter de unge i et godt liv.
”Når vi har en ung, der efter skolen skal tilbage til for eksempel Aalborg til et job, så er det vigtigt, at der er et netværk, den unge kan knytte sig til. For vores unge kommer det ikke naturligt. Derfor har det stor betydning, at der er en lokal UFL-klub og et netværk, den unge kan føle sig tryg i. Ét er at finde et arbejde til den unge, men vi skal også have boligsituationen afklaret, og derudover betyder fritidslivet også rigtig meget for den unges liv og for, at arbejdsdelen bliver ved med at være stabil.”

Brug de netværk vi allerede har eller skab nogle nye!
”Når jeg stiller mig frem, så er det selvfølgelig fordi, jeg gerne vil opfordre mine kolleger til at gøre noget lignende i deres lokalområde. Det kan jo gøres på mange forskellige måder. Det er ikke alle skoler og uddannelsessteder, der har en UFL-klub eller en lokalforening i deres lokalområde. Men måske skulle de gøre en indsats for, at det kan opstå. Min pointe er, at det både er en fordel for de unge og for skolen eller uddannelsesstedet. Hvis man har klubarbejde eller forældrenetværk i nærheden, så skal man efter min mening kaste noget energi ind i at støtte det. De børn og unge, vi har, deres udfordringer går ikke væk. De har brug for, at nogen er der for dem fra tid til anden i deres liv. Det skal vi være med til at støtte gennem hele deres liv. Det kan vi, hvis vi udnytter vores netværk lokalt og har øje for de lokale netværk, der findes andre steder i landet, hvor vores unge kommer til at arbejde og bosætte sig,” slutter Poul Erik Clausen.

Hvis du har brug for hjælp til at starte eller styrke det lokale samarbejde, er du selvfølgelig altid velkommen til at rette henvendelse til Ligeværds sekretariat. Find kontaktoplysninger her

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse