En netværks gruppe for medarbejdere der beskæftiger sig med bo-undervisning på skoler og uddannelsessteder i Ligeværd.

Netværket er åbent for ansatte ved medlems institutioner i Ligeværd Fagligt Forum.

Velkommen til netværk for medarbejdere der beskæftiger sig med bo-undervisning/træning på skoler og uddannelsesste-der der er medlem af Ligeværd Fagligt Forum. Dette er stedet hvor du mødes med kollegaer der lige netop har arbejdsfel-tet bo-undervisning/træning som hovedopgave. Så har du har lyst til at dele din viden og erfaring med kollegaer i Ligeværd er det her muligheden er.
Intensionen med netværket er, at lave et forum hvor faglighed og viden indenfor jeres arbejdsfelt bliver sat i fokus og itale-sat. Stedet hvor I på tværs af institutioner, skoler og uddannelsessteder kan erfaringsudveksle og vidensdele.

Netværkets formål:

  • at styrke det faglige arbejde som bo-underviser/træner
  • at drøfte didaktik og metodik
  • at opbygge et forum for idégenerering
  • at støtte hinanden i faglige, pædagogiske og sociale udfordringer.
  • at udvikle idékatalog til efteruddannelse.
  • at virke som rådgivende forum for det politiske forum i Ligeværd
  • at sikre god viden om målgruppen
  • at styrke kvaliteten i den daglige undervisning

vær med i netværket

Få mere info:  Konsulent Jens Thygesen på mail:  jens@ligevaerd.dk eller på tlf.: 20961539

Tilmelding: til Jens på: jens@ligevaerd.dk

 

Netværkets rammer:

Ligeværds sekretariat indkalder til møderne og sammensætter et program ud fra deltagernes input. Konsulent fra Ligeværds sekretariat faciliterer møderne.

Møderne afholdes så vidt muligt på steder, der er medlem af netværket. Derfor vil der også være mulighed for at opleve netværksmedlemmernes steder og blive inspireret.

Prisen for at deltage i netværket i 2018 er kr. 2400,-
Netværksdeltagerne afholder selv udgifter til transport og finansiering af timeforbrug.

 

Netværks møder i 2018

14. marts: kl. 10.00 – 15.00
Tema: Opstart af netværk

30. maj: kl. 10.00 – 15.00
Tema: Tema som fastsættes på mødet i marts.

3. oktober: kl. 10.00 – 15.00
Tema: Tema som fastsættes på mødet i marts.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse