Vedtægter

Ligeværds vedtægter (pdf) Vedtægter for LIGEVÆRD §1 Foreningens navn Ligeværd er en almennyttig forening og har hjemsted, hvor sekretariatet har adresse. § 2 Formål – at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, sociale, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder...

Vi er medlemmer i Ligeværd

Mød her medlemmer af Ligeværd, der fortæller om deres medlemskab.

Generalforsamlinger

Generalforsamlinger i Ligeværd Forældre og Netv...

På denne side finder du dokumenter vedrørende generalforsamlinger i Ligeværd Forældre og Netværk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Julie Fabian: julie@ligevaerd.dk.

Arbejdet i lokalforeningerne

Arbejdet i lokalforeningerne

På siden her finder du dokumenter, der kan inspirere og hjælpe dig i arbejdet i lokalforeningerne.   Introduktion til Ligeværd Forældre og Netværk 2020 (pdf) Inspirationskatalog Ligeværd 2020 (pdf) Hvordan laver jeg et bisidderkursus (pdf) Håndbog til bisiddere (pdf)

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse