Ligeværd Forældre og Netværk arbejder for at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arbejder for, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte”.

Foreningen henvender sig til alle – forældre, familiemedlemmer, professionelle og andre der har interesse i foreningens formål og arbejde.

Ligeværd forældre og netværk koncentrerer sin indsats om den lokale og regionale udvikling; herunder ikke mindst den lokale befolknings engagement, hvad enten den bunder i en familiemæssig situation eller i en almindelig interesse og respekt for sagen i forhold til at ville fremme forholdene for borgere med handicap.

Ligeværd forældre og netværk er organiseret i lokalforeninger, som har frie hænder til at vælge forskellige veje frem mod ligeværd for borgere med særlige behov. Foreningen har en fælles landsbestyrelse som mødes 4 gange årligt og deler viden og erfaring og drøfter forældreperspektivet på Ligeværds mærkesager.

Vi er medlemmer i Ligeværd

Mød her medlemmer af Ligeværd, der fortæller om deres medlemskab.

Arbejdet i lokalforeningerne

Arbejdet i lokalforeningerne

På siden her finder du dokumenter, der kan inspirere og hjælpe dig i arbejdet i lokalforeningerne.   Introduktion til Ligeværd Forældre og Netværk 2020 (pdf) Inspirationskatalog Ligeværd 2020 (pdf) Hvordan laver jeg et bisidderkursus (pdf) Håndbog til bisiddere (pdf)

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse