Medlemskab for forældre, pårørende og øvrigt netværk til børn, unge og voksne med særlige behov.

Ligeværd Forældre og Netværk arbejder for at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Læs mere om foreningens formål her.

 Vores primære målgrupper er Forældre og pårørende til børn, unge og voksne med særlige behov, der ønsker viden, rådgivning, fællesskaber med ligesindede eller at engagere sig lokalpolitisk i vores sag.

Derudover har vi mange medlemmer som er fagligt eller socialt netværk til målgruppen. Det er f.eks. fagprofessionelle der også bruger rådgivningen “Ligelinje” som faglig sparringspartner eller pensionerede lærere, pædagoger mv. der fortsat brænder for arbejdet med målgruppen og derfor er aktive i vores lokalforeninger, er frivillige i vores Unge for Ligeværd klubber eller engageret i det lokalpolitiske arbejde.

Sidst men ikke mindst har vi støttemedlemmer, der ønsker at støtte den gode sag med et personligt medlemskab og et årligt bidrag.

Som forældre og pårørende får du adgang til:

  • Juridisk og socialfaglig rådgivning gennem Ligelinje
  • Mulighed for en bisidder,
  • Medlemsblad, nyhedsbreve, foredrag og webinars, der styrker din viden og dermed mulighed for at hjælpe dit barn til et ligeværdigt liv
  • Viden om mulighed for uddannelse, job og bolig på særlige vilkår for dit barn
  • Netværk med forældre i lignende livssituation både i online fællesskaber og via vores lokalforeninger.

Som medlem støtter man med det årlige bidrag også Ligeværds politiske og projektorienterede arbejde med at sikre vores målgruppe:

  • trivsel i deres skolegang
  • meningsfulde og kvalificerende ungdomsuddannelser
  • Fællesskabende fritidstilbud
  • en tryg overgang fra STU til job
  • ordentlige bo – og fritidstilbud.

 

Ligeværd Forældre og Netværk er organiseret i lokalforeninger.

Som medlem tilknyttes du den forening, der ligger tættest på dig. Som medlem kan du vælge alene at nyde godt af de landsdækkende tilbud og ressourcer Ligeværd tilbyder, men du kan altså også orientere dig mere lokalt og undersøge, hvad der sker i din lokalforening. Når du har tilmeldt dig, får du yderligere orientering om vores lokalforeninger.

 

Du kan klikke her, hvis du vil vide mere, inden du melder dig ind.

Hvis dit barn gerne vil møde nye venner, som også har særlige behov, kan han eller hun melde sig ind i Unge for Ligeværd. Se mere her.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse