“Unge For Ligeværd” er en forening for unge og voksne med særlige behov. Foreningen har som overordnet formål at unge med særlige behov og udfordringer skal behandles ligeværdigt med andre.

UFL, som foreningen kaldes i det daglige, ønsker at oplyse om målgruppens vilkår og vanskeligheder, at skabe et inspirerende og stærkt fællesskab blandt medlemmerne og at udvikle de unges interesse for og evne til at medvirke i et demokratisk samfund. Der bliver i UFL arrangeret kurser, udlandsrejser, sommerfester, museumsbesøg og andre begivenheder, der giver medlemmerne inspiration, oplysning og vigtigst af alt – gode oplevelser med ligestillede.

I UFL får du mulighed for:

 • Socialt samvær
 • Aktivt fritidsliv
 • Fælles oplevelser:
 • Kurser
 • Udlandsrejser
 • Sommerarrangementer

UFL fungerer som en selvstændig ungdomsforening, men er tilknyttet foreningsfællesskabet Ligeværd. UFL ledes af en bestyrelse bestående af medlemmer, vejledere og frivillige og har 24 lokalforeninger fordelt over hele landet.

FÅ TEKSTEN LÆST OP (link til “Adgang for alle”)

VIGTIGE DATOER

UFL-BLADET

DEADLINE FOR MATERIALE:

 • April-udgaven: 9. marts 2020
 • Juni-udgaven: 4. maj 2020
 • August-udgaven: 2.. juni 2020
 • Oktober-udgaven: 7. september 2020
 • December-udgaven: 2. november 2020

ARRANGEMENTER

24. – 25. april 2020: UFL Bestyrelsesweekend

26. – 27. september 2020: UFL Landsmøde

 

UFL-bladet udkommer 6 gange årligt

UFL-klubberne fortæller om deres aktiviteter

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse