“Unge For Ligeværd” er en forening for unge og voksne med særlige behov. Foreningen har som overordnet formål at unge med særlige behov og udfordringer skal behandles ligeværdigt med andre.

UFL, som foreningen kaldes i det daglige, ønsker at oplyse om målgruppens vilkår og vanskeligheder, at skabe et inspirerende og stærkt fællesskab blandt medlemmerne og at udvikle de unges interesse for og evne til at medvirke i et demokratisk samfund. Der bliver i UFL arrangeret kurser, udlandsrejser, sommerfester, museumsbesøg og andre begivenheder, der giver medlemmerne inspiration, oplysning og vigtigst af alt – gode oplevelser med ligestillede.

I UFL får du mulighed for:

  • Socialt samvær
  • Aktivt fritidsliv
  • Fælles oplevelser:
  • Kurser
  • Udlandsrejser
  • Sommerarrangementer

UFL fungerer som en selvstændig ungdomsforening, men er tilknyttet foreningsfællesskabet Ligeværd. UFL ledes af en bestyrelse bestående af medlemmer, vejledere og frivillige og har 24 lokalforeninger fordelt over hele landet.

FÅ TEKSTEN LÆST OP (link til “Adgang for alle”)

Voksne for Ligeværd

Bestyrelsen i Voksne For Ligeværd Rasmus Vesterager, formand Mike Leon Græse Sandra Blachfeldt Kirsten Pedersen Stine Jespersen Carsten Sørensen Kenneth Bech Carsten Birkelund Pedersen Kim Mikkelsen Suppleanter Louise S. Anholm Søren Thomsen

VIGTIGE DATOER

UFL-BLADET

DEADLINE FOR MATERIALE 2022:

Deadline for december-bladet: 31. oktober 2022

ARRANGEMENTER

 

 

 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse