“Unge For Ligeværd” er en forening for unge og voksne med særlige behov. Foreningen har som overordnet formål at unge med særlige behov og udfordringer skal behandles ligeværdigt med andre.

UFL, som foreningen kaldes i det daglige, ønsker at oplyse om målgruppens vilkår og vanskeligheder, at skabe et inspirerende og stærkt fællesskab blandt medlemmerne og at udvikle de unges interesse for og evne til at medvirke i et demokratisk samfund. Der bliver i UFL arrangeret kurser, udlandsrejser, sommerfester, museumsbesøg og andre begivenheder, der giver medlemmerne inspiration, oplysning og vigtigst af alt – gode oplevelser med ligestillede.

I UFL får du mulighed for:

  • Socialt samvær
  • Aktivt fritidsliv
  • Fælles oplevelser:
  • Kurser
  • Udlandsrejser
  • Sommerarrangementer

UFL fungerer som en selvstændig ungdomsforening, men er tilknyttet foreningsfællesskabet Ligeværd. UFL ledes af en bestyrelse bestående af medlemmer, vejledere og frivillige og har 24 lokalforeninger fordelt over hele landet.

FÅ TEKSTEN LÆST OP (link til “Adgang for alle”)

Spørgsmål og svar om "Voksne for Ligeværd"

1. Hvad står VFL for? VFL står for Voksne For Ligeværd. 2. Hvordan bliver jeg medlem af VFL? Du kan melde dig ind på den stiftende generalforsamling d. 24. september 2022 i Dalum ved at betale kontingent der. Man kan også melde sig ind på...

VIGTIGE DATOER

UFL-BLADET

DEADLINE FOR MATERIALE 2021:

Deadline for juni-bladet: 3. maj 2021
Deadline for august-bladet: 7. juni 2021
Deadline for oktober-bladet: 3. september 2021
Deadline for december-bladet: 1. november 2021

ARRANGEMENTER

24. april 2021: UFL Bestyrelsesarrangement

 

 

UFL-bladet udkommer 6 gange årligt

i ufl-bladet får du indblik i hvad der sker i de forskellige ufl-klubber og i unge for ligeværd foreningen som helhed. Alle medlemmer får bladet tilsendt og alle kan læse bladet online. du finder det herunder.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse