Et tilbud til unge med særlige behov. 

Unge For Ligeværd (UFL) er et landsdækkende klub-netværk med 24 klubber og ca.1100 medlemmer fra 18 år. I klubberne skabes rammerne for, at de unge møder nye venner, laver aktiviteter i fællesskab samt kan udvikle evnen til at medvirke i et demokratisk samfund.  Arbejder for lige muligheder for alle! 

  • Socialt samvær
  • Aktivt fritidsliv
  • Fælles oplevelser
  • Kurser
  • Udlandsrejser
  • Sommerarrangementer
  • Landsdækkende arrangementer 

Mange af de aktiviteter som arrangeres er lærerige og giver værktøjer, som kan bruges i livets mange andre forhold. De får gode oplevelser med ligesindede, og når det sker i trygge rammer, er muligheden for personlig udvikling til stede. Mange af medlemmerne har følt sig udenfor fællesskabet og ofte følt sig anderledes – i UFL’s klubberne føler de sig som en del af et stærkt fællesskab. 

UFL er en forening der arbejder for ligeværdige vilkår for alle unge med 

særlige behov begrundet i sociale, boglige, indlærings- og funktionsmæssige 

vanskeligheder. UFL ønsker at oplyse om målgruppens vilkår og vanskeligheder, men også at skabe et inspirerende og stærkt fællesskab vores medlemmer imellem. 

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse