Unge For Ligeværd (UFL) – Formål 

UFL – Et fritidstilbud til unge med særlige behov UFL’s formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder, samt at udvikle de unges interesse for og evne til at medvirke i et demokratisk samfund Foreningen arrangerer landsdækkende og lokale aktiviteter. Medlemmerne er fra 18 år og UFL har 24 lokalforeninger fordelt over hele Danmark. UFL er medlem af Ligeværd. 

Foreningens formål: 

Foreningens formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder samt at udvikle de unges interesse for og evne til at medvirke i et demokratisk samfund. 

Foreningen arbejder for, at alle, der kan tilslutte sig målsætningen, får lyst til at blive medlem og deltage i foreningens arbejde.  

Foreningen arrangerer landsdækkende og lokale aktiviteter for alle unge, der ønsker at benytte sig af tilbuddene. 

Aktiviteter kan være: 

  1. at oplyse om målgruppens vilkår og vanskeligheder igennem foredrag, møder og skriftlig information, og dermed udbrede kendskabet til sagen for ligeværdighed.
  2. at afvikle kurser og aktiviteter for unge for at hjælpe til større selvværd, oplysning, kreativitet samt virkelyst i at være medborgere i et demokratisk samfund.
  3. at afvikle weekend-træf, rejser og andre fritidsoplevelser som kan give mulighed for at møde ligestillede og få nye venner.
  4. at styrke det sociale og kulturelle samvær med ligestillede.
  5. at arbejde for at oprette flere lokalforeninger, så medlemmerne vil have mulighed for et lokalt mødested med og en aktiv fritid med ligestillede overalt i landet

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse