Bestyrelsen i Voksne For Ligeværd
Rasmus Vesterager, formand
Mike Leon Græse
Sandra Blachfeldt
Kirsten Pedersen
Stine Jespersen
Carsten Sørensen
Kenneth Bech
Carsten Birkelund Pedersen
Kim Mikkelsen

Suppleanter
Louise S. Anholm
Søren Thomsen

GENERALFORSAMLING 2023

Referat fra generalforsamling 2023

STIFTENDE GENERALFORSAMLING 2022

Stiftende generalforsamling i VFL 2022

Spørgsmål og svar om "Voksne For Ligeværd"

1. Hvad står VFL for?
VFL står for Voksne For Ligeværd.

2. Hvordan bliver jeg medlem af VFL?
Du kan melde dig ind på den stiftende generalforsamling d. 24. september 2022 i Dalum ved at betale kontingent der. Man kan også melde sig ind på hjemmesiden og betale kontingent på 175 kr.

3. Kan jeg være medlem af både UFL og VFL på
samme tid?
Ja, du kan godt være medlem af begge foreninger, men du skal tænke over, om det er en god ide. Du kan blive medlem af VFL, når du er fyldt 30 år. Hvis du kun er medlem af VFL kan du ikke sidde i UFL-klubbens bestyrelse.

4. Hvis jeg kun vil være medlem af VFL og ønsker at opsige mit medlemskab af UFL, hvad skal jeg så gøre?
Hvis du vil opsige dit medlemskab af UFL, skal du kontakte Jette på Ligeværds kontor og fortælle hende, at du ikke længere vil være medlem af UFL, og at du kun vil være medlem af VFL.
Jettes telefonnummer: 20 69 08 50
Jettes mailadresse: Jette@ligevaerd.dk

5. Kan jeg være støttemedlem af VFL?
Nej. Du kan kun være medlem af VFL på én måde. Hvis du vil støtte arbejdet i UFL som støttemedlem, skal det være i UFL.

6. Hvor gammel skal man være for at blive medlem af VFL?
I VFL skal man være over 30 år for at kunne blive medlem.

7. Hvis jeg er medlem af VFL, må jeg så deltage på Landsmødet sammen med UFL’erne?
Landsmødet er for alle, der er i klubberne. Så hvis du er aktiv i klubben, kan du også deltage på Landsmødet. Men du kan ikke stemme på UFLs generalforsamling. På Landsmødet vil der også være generalforsamling i VFL. Her kan du stemme og sidde i landsbestyrelsen, hvis du bliver valgt.

8. Jeg vil gerne være i bestyrelsen i VFL, hvordan
kommer jeg det?
På den stiftende generalforsamling skal der vælges 9 medlemmer til VFLs landsbestyrelse. Her kan du stille op til bestyrelsesvalget. Næste år, når der er valg til bestyrelsen, er det VFLs vedtægter som fortæller, hvordan valget skal foregå.

Her står der:

Kandidater, der ønsker at opstille, skal senest 7 dage før generalforsamlingen, meddele dette skriftligt til VFLs foreningens formand.

Den siddende bestyrelse udvælger blandt de opstillede kandidater, hvilke kandidater den vil foreslå generalforsamlingen at godkende som nye bestyrelsesmedlemmer. Ved udvælgelsen peges på kandidater, som har været aktive suppleanter til bestyrelsen samtidig med at der sikres bred geografisk repræsentation. Ægtefæller og samboende kan som udgangspunkt ikke være bestyrelsesmedlemmer samtidigt.

9. Hvad får jeg for mit medlemskontingent?
Du får næsten det samme, som da du var medlem af UFL. Du kan fortsat være i klubben på samme måde som tidligere. Du har ret til at komme i klubben og deltage i alle aktiviteter.

10. Holder VFL selvstændige bestyrelsesmøder?
VFL er en landsforening og har derfor kun en landsbestyrelse. Den holder møder ca. 4 gange om året. VFL har ikke klubbestyrelser lige som UFL. Så der bliver ikke holdt bestyrelsesmøder i klubben for VFL medlemmer.

11. Hvis jeg melder mig ind på Landsmødet, hvad skal jeg så betale i kontingent for resten af 2022?
Hvis du melder dig ind ved den stiftende generalforsamling på Landsmødet skal du kun betale et beløb på 75kr, der svarer til den sidste del af året 2022. Du vil så få en opkrævning i januar 2023 for det kommende år på 175 kr. Det er det samme som det koster at være medlem af UFL

12. Kan jeg også være medlem, selvom jeg er over 40 år?
Ja. Der er ikke øvre aldersgrænse i VFL.

13. Hvad koster et medlemskab af VFL?
Et medlemskab af VFL koster 175 kr. Hvis du melder dig ind ved den stiftende generalforsamling, koster det 75 kr. for resten af 2022.

14. Får min lokale klub mit kontingent, som jeg har betalt eller hvad sker der med pengene?
Ligesom i UFL går en del af dit kontingent til klubben og resten går til landsforeningen.

15. Er der noget som det vil være godt for mig at have taget stilling til inden Landsmødet?
Det vil være godt, hvis du har tænkt over, om du vil medlem af VFL. Du skal også have besluttet
om du vil være medlem af både UFL og VFL. Du kan også overveje, om du vil stille op til bestyrelsen som medlem eller som suppleant.

16. Hvis jeg er medlem af VFL, må jeg så komme i min i lokale Klub som jeg plejer?
Ja. Du må komme og deltage i aktiviteterne fuldstændig, som du plejer.

17. Hvorfor skal man havde mulighed for at melde sig ind i VFL som 30-årig, det burde da bare være sådan, når man fyldte 40 overgik man automatisk til VFL?
Arbejdsgruppen besluttede, at medlemskabet skulle være fra 30 år, så det fulgte DUF’s definition af, hvornår man ikke længere er ’ung’. Man flyttes ikke automatisk over i VFL, da man jo godt kan forsætte i UFL som seniormedlem, hvis det er det man ønsker. En automatisk overflyttelse er jo en form for tvang, og et medlemskab af en forening bør jo altid være frivilligt. Når medlemskabet af VFL er fra 30 år, kan man jo i princippet være medlem af både UFL og VFL

18. Hvis man melder sig ind i VFL og stadigvæk er medlem i UFL, kan man så side i begge bestyrelser?
Ja, det er rigtigt, at man kan være medlem af både UFL og VFL. Og er man mellem 30 og 40 år, kan man teoretisk set også sidde i begge bestyrelser. I praksis vil det nok ikke ske i særligt mange tilfælde. Når man er mellem 30 og 40 år og medlem af UFL kan man jo vælges til klubbestyrelsen og også vælges til UFLs landsbestyrelse. VFL har kun en landsbestyrelse – ikke klubbestyrelser. At kunne sidde i begge bestyrelser kræver selvfølgelig, at man betaler kontingent både til UFL og til VFL.  Men: ja, hvis man betaler kontingent til begge foreninger og er mellem 30 og 40 år, er der mulighed for at sidde i bestyrelse i begge foreninger. Når det gælder begge foreningers landsbestyrelser, så siger vedtægterne jo, at det er den siddende bestyrelse, der vælger de nye bestyrelsesmedlemmer, så dem, der sidder i bestyrelsen, skal jo synes, at det er en god ide at få et bestyrelsesmedlem ind, der også sidder i den anden bestyrelse, for at man kan blive valgt.

19. Hvordan er det så med UFL bladet. Vil alle stadigvæk modtage det? Eller kommer der et blad til VFLerne?
Der kommer ikke et blad for VFL’erne. Bladet fortæller jo om aktiviteterne i klubberne. De aktiviteter er VFL’erne fortsat en del af. I arbejdsgruppen var det vigtigt, at VFL’erne blev ved med at kunne være i klubberne på samme måde, som da de var i UFL. Som VFL’er vil man derfor også fortsat få bladet. Det er en del af det, kontingentet går til.

20. Hvor kan jeg få mere at vide?
Du kan altid skrive eller ringe til sekretariatet, hvis du har spørgsmål. Sekretariatet laver også nogle videoer om VFL, som bliver sendt ud til klubberne. Dem kan I se sammen med vejlederne.

Har du flere spørgsmål, så skriv eller ring til kontoret.
Jettes telefonnummer: 20 69 08 50
Jettes mailadresse: Jette@ligevaerd.dk

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse