Ligeværd Forældre og Netværk er organiseret i lokalforeninger, som har frie hænder til at vælge forskellige veje frem mod ligeværd for borgere med særlige behov. Foreningen har en fælles landsbestyrelse som mødes fire gange årligt og deler viden og erfaring og drøfter forældreperspektivet på Ligeværds mærkesager. Formand og næstformand i landsbestyrelsen er faste repræsentanter i Ligeværds samlede hovedbestyrelse.

Bestyrelse

Formand
Louise Weinreich Jakobsen (Lokalforeningen Storkøbenhavn)
Louise_weinriech@hotmail.com
Tlf. 29 49 45 48

Bent B. Mikkelsen (Lokalforeningen Viborg)
bentbjerregaardmikkelsen@gmail.com
Tlf. 20 23 33 60

Sonja Knudsen (Lokalforeningen Vestjylland)
sonja-henning@esenet.dk
Tlf. 28 55 22 23

Bjarne Dahl Pedersen (Lokalforeningen Storkøbenhavn)
bjarne0306@gmail.com

Gitte Beier, (Lokalforening Sønderjylland)
Gitte@ligevaerd.dk
Tlf. 74 40 71 81

Lars Pedersen
blaamunke@gmail.com
Tlf. 24 40 19 43

Nete Ankerstjerne
neteankerstjerne@hotmail.com

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse