Ligeværd  forældre og netværk

Ligeværd forældre og netværk arbejder for: at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arbejder for, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte”. 

Foreningen henvender sig til alle – forældre, familiemedlemmer, professionelle og andre der har interesse i foreningens formål og arbejde. 

Ligeværd forældre og netværk koncentrerer sin indsats om den lokale og regionale udvikling; herunder ikke mindst den lokale befolknings engagement, hvad enten den bunder i en familiemæssig situation eller i en almindelig interesse og respekt for sagen i forhold til at ville fremme forholdene for borgere med handicap.  

Ligeværd forældre og netværk er organiseret i lokalforeninger, som har frie hænder til at vælge forskellige veje frem mod ligeværd for borgere med særlige behov. Ligeværd forældre og netværk og dens budskaber skal være synlige, og for at opnå det, koncentrerer landsforeningen og lokalforeningerne sig om 3 -5 årlige mærkesager med klare budskaber. 

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse