Formål

Ligeværd Fagligt Forums formål er: At fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, sociale, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder samt at medvirke til, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte. At koordinere, støtte og styrke medlemmernes indsatser for...

Bestyrelse

Nyvalgt bestyrelse for Ligeværd Fagligt Forum: Formand: Claus Tobler Bestyrelsesmedlemmer: Valgt for 2 år: Jacob Thorning Christina Møller Nikolaj Schomacker Valgt for 1 år: Jørgen Christensen Preben F. Nielsen Poul Erik Clausen Suppleanter: Erik Nielsen Morten Møller

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse