Formål

Ligeværd Fagligt Forums formål er: At fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, sociale, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder samt at medvirke til, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte. At koordinere, støtte og styrke medlemmernes indsatser for...

Bestyrelse

Bestyrelse for Ligeværd Fagligt Forum  Formand Maria Brøndum, leder af  Grennessmindes Ungecenter Næstformand Luise Hansen, Autismecenter Storstrøm Bestyrelsesmedlemmer Heidi Vølcker, Forstander, Djurslands Folkehøjskole Søren Thomsen, Tolne efterskole Åge Jacobsen, Rødding – fri og fagefterskole Morten Ravn, Kilden – STU Stine Clasen, PPR Aarhus, udpeget til bestyrelsen...

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse