Bestyrelse for Ligeværd Fagligt Forum (november 2021)

Formand

Casper Nellemann, Forstander, Vittrup Fri Fagskole

Næstformand

Jørgen Christensen, udpeget til bestyrelsen. Tidligere mangeårig medarbejder hos Københavns Kommune indenfor beskæftigelsesområdet

Bestyrelsesmedlemmer

Maria Brøndum, udpeget til bestyrelsen. Leder af  Grennessmindes Ungecenter

Christina Møller Jensen, Uddannelsesleder, FGU Aalborg

Erik Nielsen, Forstander, Det Gamle Mejeri

Lars Lærkesen Holm, Forstander, Kvie Sø Efterskole

Heidi Vølcker, Forstander, Djurslands Folkehøjskole

Peter Andersen, Viceforstander og vejleder, Tolne Efterskole

Suppleanter

Morten Dall, Centerleder, NSV

Paw Koch, Forstander, Horisonten STU og botilbud

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse