Som skole, uddannelsessted, socialøkonomisk virksomhed eller anden organisation kan du søge om at blive medlem af Ligeværd – Fagligt Forum. 

I Ligeværd – Fagligt Forum får du et netværk med andre personer og institutioner, der arbejder professionelt for og med unge med særlige behov. Du får muligheder for at deltage i politikudviklingen i Ligeværd, professionel sparring med kollegaer, tilbud om kurser og konferencer og din institution får mulighed for at udvikle kompetencerne gennem Uddannelsesforum Ligeværd og Pædagogisk Dialogforum. 

Ligeværd – fagligt forum arbejder for: 

  • at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, sociale, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder samt at medvirke til, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte. 
  • at koordinere, støtte og styrke medlemmernes indsatser for at forbedre skole-, uddannelses-, beskæftigelses- og boligforholdene for børn, unge og voksne med særlige behov. 
  • At sikre det fagprofessionelle perspektiv i de politiske udvalg, som foreningen har ret til at deltage i, i Ligeværd. 

Udfyld nedenstående formular, så vil du blive kontaktet af et bestyrelsesmedlem i Ligeværd – Fagligt Forum eller af en medarbejder på sekretariatet.

Afspil video

Ligeværd medlem – Karin Søvik – PMU

Afspil video

Ligeværd medlem – Kim Blach Petersen – Randers Bo- og Erhvervstræning

Afspil video

Ligeværd medlem – Paw Koch – Horisonten

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse