Ligeværd Fagligt Forums formål er:

  • At fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, sociale, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder samt at medvirke til, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte.
  • At koordinere, støtte og styrke medlemmernes indsatser for at forbedre skole-, uddannelse-, beskæftigelses og boligforhold for børn, unge og voksne med særlige behov.
  • At sikre det fagprofessionelle perspektiv i de politiske udvalg, som foreningen har ret til at deltage i, i Ligeværd.

Som medlemmer optages:

  • Enhver skole, uddannelsessted, virksomhed eller organisation, der tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag, kan optages som medlemmer.
  • En optagelse som medlem af foreningen sker efter ansøgning til bestyrelsen, der kan fastsætte generelle og konkrete optagelseskriterier.
  • Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse