En netværks gruppe for medarbejdere der beskæftiger sig med værksteds undervisning på skoler og uddannelsessteder i Ligeværd.

Netværket er åbent for ansatte ved medlemsinstitutioner i Ligeværd Fagligt Forum.

Netværket er for medarbejdere der beskæftiger sig med værkstedsundervisning det kan være i forbindelse med køkken, metal, træ, landbrug eller noget helt 5. I netværket deles viden og erfaringer med kollegaer i Ligeværd.

Intensionen med netværket er, at lave et forum hvor faglighed og viden indenfor jeres arbejdsfelt bliver sat i fokus og italesættes. Stedet hvor medarbejdere på tværs af institutioner, skoler og uddannelsessteder kan erfaringsudveksle og vidensdele.

Netværkets formål:

  • at styrke det faglige arbejde som værkstedslærer/underviser
  • at drøfte didaktik og metodik
  • at opbygge et forum for idégenerering
  • at støtte hinanden i faglige, pædagogiske og sociale udfordringer.
  • at udvikle idékatalog til efteruddannelse.
  • at virke som rådgivende forum for det politiske forum i Ligeværd
  • at sikre god viden om målgruppen
  • at styrke kvaliteten i den daglige undervisning

vær med i netværket

Få mere info : konsulent Jens Thygesen på mail:  jens@ligevaerd.dk eller på tlf.: 20961539

Tilmelding: til Jens på: jens@ligevaerd.dk

Netværkets rammer:

Ligeværds sekretariat indkalder til møderne og sammensætter et program ud fra deltagernes input. Konsulent fra Ligeværds sekretariat faciliterer møderne.

Møderne afholdes så vidt muligt på steder, der er medlem af netværket. Derfor vil der også være mulighed for at opleve netværksmedlemmernes steder og blive inspireret.

Prisen for at deltage i netværket i 2018 er kr. 2400,-
Netværksdeltagerne afholder selv udgifter til transport og finansiering af timeforbrug.

Netværks møder i 2018

13. marts: kl. 10.00 – 15.00
Tema: Opstart af netværk.

29. maj: kl. 10.00 – 15.00
Tema: Tema fastsættes på mødet i marts.

2. oktober: kl. 10.00 – 15.00
Tema: Tema fastsættes på mødet i maj.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse