I oktober 2023 blev der indgået 3 politiske aftaler om en reform af kontanthjælpssystemet. Den centrale aftale om et nyt kontanthjælpssystem omhandler flere i arbejde, enklere regler og færre børn i lavindkomst. De 2 øvrige aftaler vedrører skærpede optjeningsregler samt indførelse af en arbejdspligt.

Den centrale aftale om et nyt kontanthjælpssystem indebærer omfattende ændringer i forhold til det nuværende kontanthjælpssystem, herunder:

 • Et nyt ydelsessystem med 3 satser – mindstesats, grundsats og forhøjet sats
  • Unge under 30 år vil modtage en grundsats på kr. 6.955 pr. måned
 • Afskaffelse af særordninger og tillæg, herunder bl.a. aktivitetstillæg og diagnosetillæg
  • Indførelse af et særligt ungetillæg til unge mellem 18 og 29 år med andre problemer end ledighed – unge ikke-forsørgere mellem 18-24 år vil modtage et tillæg på kr. 1.000 pr. måned
  • Indførelse af et midlertidigt tilpasningstillæg til unge under 30 år på grundsats – kr. 2.000 pr. måned i 2 år
 • Indførelse af børnetillæg til forsørgere og tillæg til enlige forsørgere
 • Indførelse af indkomstfradrag ved arbejde under modtagelse af ydelse
 • Indførelse af boligstøtteloft
 • Indførelse af fritidstillæg til børn
 • Indførelse af afklaringsret for aktivitetsparate modtagere af ydelse over 30 år
 • Indførelse af tilskud til dækning af medicinudgifter
 • Afsætning af økonomisk pulje til en helhedsorienteret indsats for aktivitetsparate modtagere af den nye grundsats – Flere unge skal med
 • Afsætning af økonomisk reserve til unge, som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse for perioden 2025-2035
 • Regulering af formuesatser, så de følger satsregulering af ydelsessatser
 • Nye regler for tilbagekøb af pensionsordninger og ATP
 • Ensartede regler for ferieafholdelse for ydelsesmodtagere

De 2 øvrige politiske aftaler om en reform af kontanthjælpssystemet omfatter:

 • Nye regler for optjening af ret til ydelser i kontanthjælpssystemet – opholdskrav og beskæftigelseskrav
 • Nye regler om arbejdspligt for personer, som ikke opfylder opholds- og beskæftigelseskravet i ydelsessystemet

Ovenstående kursusbeskrivelse er skrevet på baggrund af indholdet i de politiske aftaler og vil blive revideret, når de konkrete lovforslag bliver sendt i høring forud for behandlingen i folketinget i februar 2024.

Du kan downloade kursusbeskrivelsen her: Kursusbeskrivelse Nyt kontanthjælpssystem den 26. september

Underviser: Jannie Dyring

Dato og tid

Start:

26. september 2024 | 09:30

Slut:

26. september 2024 | 15:30

Sted

Fyn

Lokation kommer senere

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd Fagligt Forum kr. 2.270. inkl. forplejning og kursusmateriale.
Ikke medlemmer kr. 2.995.
Beløbet er ikke momspligtigt

Billetter

Registration Information

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse