Reformen af det specialiserede socialområde har været på vej i flere år. Samlet består reformen af flere dele, hvoraf der fortsat forhandles om bl.a. specialeplanlægningen.

Dette kursus omhandler den del af reformen, som medfører ændringer i reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for børn, unge og voksne.
Lovforslaget fører til ændringer i serviceloven samt voksenansvarsloven og skal træde i kraft den 1. juli 2024 og 1. januar 2025.

Herudover har ekspertudvalget på socialområdet afgivet deres endelige rapport om anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet i april 2024.
Denne rapport omfatter alle dele af reformen, og de centrale anbefalinger fra udvalget vil blive inddraget på kursusdagen.

Program
1. Status på den samlede reform af det specialiserede socialområde

2. Centrale anbefalinger fra ekspertudvalget på socialområdet, herunder

 • Tydeligere regler på socialområdet samt øget mulighed for lokale serviceniveauer
 • Nye rammer for botilbud og udvikling heraf – udbygning af kommunale botilbud
 • Et nyt takstsystem for socialområdet – særligt botilbud
 • Et forenklet tilsyn med sociale tilbud – ny model for socialtilsynet
 • Mere forebyggende indsats fx i overgangen til voksenlivet for udsatte unge
 • Ændring af magtanvendelsesreglerne m.v.

3. Ændringer i servicelovens regler om magtanvendelse m.v. overfor voksne

 • Formål, principper og målgrupper samt afgrænsning
 • Udvidet anvendelse af stofseler og lign., optagelse i og udskrivelse fra botilbud uden samtykke, låsning/sikring af skabe m.v. i borgers bolig i botilbud,
  indelåsning af borger i egen bolig i botilbud, åbning af yderdør til borgers bolig i botilbud uden samtykke m.v.
 • Balance mellem hensyn til borger, øvrige beboere samt personale på botilbud – udvidelse af muligheden for anvendelse af afværgehjælp, fastholdelse,
  tilbageholdelse/-førelse, låsning/sikring af døre mellem borgers bolig og fællesrum, døre til serviceareal og fælleskøkken samt låger fra udeareal m.v.
 • Mere teknologi fx kamera, lyd- og bevægelsesmonitorer, alarmer samt særlige døråbnere
 • Administrative lettelser ved registrering og indberetning af en række indgreb
 • Oprettelse af et nyt nævn vedrørende særligt indgribende magtanvendelser – Det Socialfaglige Nævn vedrørende Magtanvendelse overfor Borgere med
  Handicap

4. Ændringer i voksenansvarsloven om magtanvendelse m.v. overfor børn og unge

 • Formål, principper og målgrupper samt afgrænsning
 • Ny hjemmel til inddragelse af mobiltelefoner og andet kommunikations- og spilleudstyr, evt. med fysisk magt samt undersøgelse af person og opholdsrum
 • Ny hjemmel til fratagelse af stoffer og alkohol, evt. med fysisk magt samt undersøgelse af person og opholdsrum
 • Ny hjemmel til at undersøge besøgende på sikrede døgninstitutioner fx via scannere

Hvis der kommer mere materiale om reformen inden kursusdagen, vil dette blive inddraget på dagen.

Underviser: Jurist Jannie Dyring

Du kan downloade programet her: Kursusbeskrivelse reform af det specialiserede socialområde den 21. august

Dato og tid

Start:

21. august 2024 | 09:30

Slut:

21. august 2024 | 15:30

Sted

Ligeværd

Evald Krogs Gade 14C

8000 Aarhus

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd Fagligt Forum kr. 2.270. inkl. forplejning og kursusmateriale.
Ikke medlemmer kr. 2.995.
Beløbet er ikke momspligtigt

Billetter

Registration Information

Booking Summary

1
x Standard billet
kr0,00
Pris i alt
kr0,00

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse