Den 11. juni 2024 blev LOV nr. 635 om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love vedtaget. Loven skal give mere fleksible rammer til at tilrettelægge FGU, smidigere overgange til FGU, forbedrede muligheder for elever på EGU og bedre rammer om FGU. Loven træder i kraft den 1. juli 2024 og den 1. januar 2025.

Loven skal f.eks. styrke FGU som en hovedvej for de 43.000 unge uden uddannelse og beskæftigelse.

Loven indeholder bl.a. følgende elementer:

Mere fleksible rammer til at tilrettelægge FGU, herunder:

 • Basisniveau ophører og erstattes af et introduktionsforløb
 • FGU-institutioner kan ansøge om fritagelse fra at skulle udbyde AGU på alle tilknyttede skoler
 • FGU-institutioner får mulighed for at lave en befordringsordning til deres elever
 • Kommuner vil kunne lade elever på FGU benytte skolebusser i henhold til folkeskoleloven
 • Bedre muligheder for samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner på Bornholm

 

Smidigere overgange til FGU, herunder:

 • Kommuner får mulighed for at foretage en fremrykket målgruppevurdering af elever i 9. klasse
 • Kommuner vil kunne etablere brobygning til FGU for elever, der vurderes at være i FGU-målgruppen
 • Afsøgningsforløb i 10. klasse afskaffes og erstattes af brobygning – adgang til skoleydelse ophører
 • Afsøgningsforløb for unge under 25 år, som har afsluttet grundskolen og ikke går i 10. klasse

 

Forbedrede muligheder for elever på EGU, herunder:

 • Mulighed for forlængelse af egu-forløb ved sporskifte med kommunens godkendelse – op til 1 år
 • FGU-institutioner skal finansiere elevers egenbetaling ved ophold på skolehjem som led i et kombinationsforløb på FGU samt elevers udgifter til certifikater fx gebyrer til kørekort og lægeattest
 • Permanentgørelse af statslig refusion til FGU-institutioner for udgifter til egu-elevers højskoleophold

 

Bedre rammer om forberedende grunduddannelse, herunder:

 • Kommunal medfinansiering af udgifter til drift og forsørgelse ved FGU nedsættes fra 65 % til 45 %
 • Finansiering af de første 20 uger af en elevs nedsatte tid på FGU deles mellem stat og kommune
 • Forlængelse af erhvervstræningsperioden til 12 uger pr. påbegyndt år af højst 4 uger ad gangen
 • FGU-institutioner skal fastsætte mål for elevers overgang til uddannelse eller beskæftigelse
 • FGU-institutioner skal yde et sundt og vederlagsfrit frokostmåltid til eleverne
 • Seksualundervisning bliver obligatorisk på FGU-institutioner

Herudover inddrages yderligere tiltag på FGU-området, herunder bl.a. rejseholdet, som skal understøtte samarbejdet mellem FGU-institutioner og KUI samt den datamæssige understøttelse.

Endelig inddrages LOV nr. 174 af 27. februar 2024 om ændring af KUI m.v., som træder i kraft den 1. august 2024, og som afskaffer uddannelsesparathedsvurderingen, udvider den kommunale plan for vejledning og afskaffer krav om studievalgsportfolioen samt LOV nr. 1799 om videreførelse EGU-FGU-bonusordningen, som trådte i kraft den 1. januar 2024.

 

Underviser: Jurist Jannie Dyring

Du kan dowloade kursusbeskrivelsen her:Kursusbeskrivelse FGU reformen den 3. september

Dato og tid

Start:

3. september 2024 | 09:00

Slut:

3. september 2024 | 15:30

Sted

Bøgevangskolen

Bøgevang 18

7100 Vejle

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd kr. 2.270. inkl. forplejning og kursusmateriale.
Ikke medlemmer kr. 2.995. Beløbet er ikke momspligtigt

Billetter

Registration Information

Booking Summary

1
x Standard billet
kr0,00
Pris i alt
kr0,00

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse