Hvordan vi kan forstå denne særlige kognitive profil, og hvordan kan vi skabe trivsel og udvikling?

Denne temadag er for jer, der er har lysten og interessen i at få indblik i, hvad det kan betyde at få en diagnose på autismespektret.

Autisme er medfødt og dermed genetisk betinget. Det kaldes en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, hvilket tydeliggør at det er en
diagnose, der skal tages alvorligt.

Gennem de sidste 40 år har vi forstået og dermed mødt mennesker med autisme ud fra den tidsånd og den viden vi havde til rådighed.
Heldigvis er der sket meget og ny viden er kommet til, hvilket har stor betydning for de livsbetingelser personer på autismespektret mødes
med.

På denne temadag vil jeg perspektivere følgende:

− Hvordan skal vi forstå autismen – altså et grundlæggende fokus Dette bliver perspektivet ud fra Lorna Wings triade
− For at forstå det atypiske må vi forstå det typiske – det betyder jeg introducere til begrebet neurotypisk Hvordan kan TEACCH tilgangen støtte os her?
− Kontekstens betydning for trivsel og udvikling Her lader jeg min inspirere af Peter Vermeulen
− Belastningsreaktioner på at blive mødt med utilstrækkelig forståelse Inspirationen kommer bl.a. fra Bo Hejlskov Elvén
− Hvilke faglige forudsætninger er nødvendige, for at blive en kompetent fagperson Hvordan vælger du metoder og med hvilken tilgang. Igen bliver Bo Hejlskov Elvén en relevant inspirationskilde.
− Præsentation af metoder og strategier Denne del bliver præsentation, da vi ikke har tiden til mere. Fokus vil være rettet mod anerkendte autismespecifikke metoder.

 

Dagen bliver tilrettelagt i en vekselvirkning mellem oplæg og dialog med jer der er kommet. Det er vigtigt at I kommer på banen med jeres spørgsmål og perspektiver, fordi erfaringen viser at det er i dette samspil læringen dannes.

Underviser: Cand.scient.soc. Dorthe Hölck

Du kan downloade programmet her: Temadag om Autisme den 24. oktober

Dato og tid

Start:

24. oktober 2024 | 09:30

Slut:

24. oktober 2024 | 15:30

Sted

Ligeværd

Evald Krogs Gade 14C

8000 Aarhus

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd kr. 2.270. inkl. forplejning og kursusmateriale.
Ikke medlemmer kr. 2.995. Beløbet er ikke momspligtigt

Billetter

Registration Information

Booking Summary

1
x Standard billet
kr0,00
Pris i alt
kr0,00

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse