Grundlaget for det nye kontanthjælpssystem består af 3 lovforslag.

Det første lovforslag er vedtaget som LOV nr. 633 og trådte i kraft den 1. juli 2024 med virkning fra den 1. juli 2025. Loven medfører, at personer, som modtager eller søger om kontanthjælp, skal opfylde beskæftigelseskravet dvs. have haft fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2 1/2 år inden for de seneste 10 år for at opnå den høje ydelse.

De 2 øvrige lovforslag blev sendt i høring i juni 2024 og skal træde i kraft den 1. januar 2025. Med det andet lovforslag indføres en arbejdspligt på op til 37 timer om ugen for personer, som ikke opfylder opholds- og beskæftigelseskravet i kontanthjælpssystemet.

Det tredje lovforslag omhandler selve kontanthjælpsreformen og indeholder omfattende ændringer, herunder bl.a. afskaffelse af 225-timersreglen, kontanthjælpsloftet, særlige satser for personer med visse psykiske diagnoser, aktivitetstillæg, barselstillæg, særlig støtte til kontanthjælpsmodtagere med høje boligudgifter og stor forsørgerbyrde samt danskbonus.

På dette kursus får du et samlet overblik over reformen med et særligt fokus på det centrale lovforslag dvs. selve kontanthjælpsreformen.

Program:

  • Den nye ydelsesstruktur, som består af 3 tre grundlæggende kontanthjælpssatser - en mindstesats, en grundsats og en forhøjet sats – samt en særlig sats for hjemmeboende
  • Et børnetillæg til forældre samt et fritidstillæg til børn
  • Et tillæg til enlige forsørgere og ikke-forsørgere ud fra kontanthjælpssats
  • Et ungetillæg til aktivitetsparate unge under 30 år på grundsats eller hjemmeboende sats
  • Et midlertidigt tilpasningstillæg i 2 år til personer under 30 år, der går 2.000 kr. eller mere ned i ydelse om måneden ved overgangen til de nye regler
  • En afklaringsret for aktivitetsparate personer, som er fyldt 30 år og har modtaget kontanthjælp i sammenhængende 2 år
  • Nye regler for dækning af udgifter til tilskudsberettiget medicin
  • Et nyt og enkelt boligstøtteloft for gifte og samlevende personer, der modtager forhøjet sats, for at sikre et økonomisk incitament til at tage arbejde
  • Lempeligere og mere enkle regler for fradrag for arbejdsindkomster, så det bedre kan betale sig at tage lønnet beskæftigelse, selvom det kun er i få timer ved siden af kontanthjælpen

Udover ovenstående indeholder det centrale lovforslag også en række yderligere ændringer og tilpasninger i forhold til f.eks. formuegrænser, ferie, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse samt sanktioner m.v.

Du kan downloade kursusbeskrivelsen her: Kursusbeskrivelse Nyt kontanthjælpssystem den 12. november

Dato og tid

Start:

12. november 2024 | 09:30

Slut:

12. november 2024 | 15:30

Sted

Ligeværd

Evald Krogs Gade 14C

8000 Aarhus

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd Fagligt Forum kr. 2.270. inkl. forplejning og kursusmateriale.
Ikke medlemmer kr. 2.995.
Beløbet er ikke momspligtigt

Billetter

Registration Information

Booking Summary

1
x Standard billet
kr0,00
Pris i alt
kr0,00

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse