Opholds-, handle- og refusionskommune på STU-området

Reguleringen af handle- og refusionskommune for STU-målgruppen er kompleks, idet regler og praksis herom omfatter flere forskellige forhold for de unge, herunder i forbindelse med uddannelse og befordring, de sociale tilbud f.eks. botilbud samt den unges forsørgelse og beskæftigelse.

Retsgrundlaget herom skal derfor findes i flere forskellige love, herunder STU-loven, retssikkerhedsloven (RTL) og kommunefinansieringsloven (KFL).

På dette kursus får du et samlet overblik over de relevante regler og praksis samt deres indbyrdes samspil. I denne sammenhæng behandles bl.a. de regler som trådte i kraft den 1. januar 2024 om ændring af RTL med en ensretning af anvendelsen af begreber, herunder afskaffelsen af opholdskommunebegrebet samt de ændringer, som trådte i kraft den 1. januar 2024 som følge af barnets lov.

Program

 1. Begrebsafklaring
 • Fastlæggelse af begreberne handle- og refusionskommune
 • Sammenhæng mellem afgørelseskompetence og finansieringsansvar
 1. Regulering i STU-loven
 • STU-lovens udgangspunkt i folkeregistrering
 • Finansiering af STU
 • Hvilken kommune afholder udgifter til undervisning og befordring
 • Den unges flytning og afbrydelse af uddannelse
 • Frist for fremsættelse af refusionskrav
 • Refusion ved STU som tilbud efter LAB
 • STU samtidig med botilbud eller anbringelse uden for hjemmet jf. RTL nedenfor under pkt. 3
 1. Regulering i retssikkerhedsloven (RTL)
 • Handle- og betalingskommune for myndige og umyndige borgere, herunder
  • Almindelige bestemmelser
  • Personer under 18 år
  • Ophold uden for handlekommunen
  • Kommunalt samarbejde
 • Mellemkommunal refusion efter en række love, herunder bl.a. serviceloven (SEL), barnets lov (BL), aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og lov om social pension (LSP)
 • Handlekommune og mellemkommunal refusion ved en kommunes medvirken til ophold i botilbud og boformer, der kan sidestilles hermed m.v.
 • Kommunernes mulighed for at indgå aftaler om handle- og refusionskommune
 • Handlekommune ved kommuners uenighed om, hvilken kommune der er handlekommune
 • Varighed af retten til mellemkommunal refusion
 • Frist for fremsættelse af refusionskrav
 1. Regulering af forsørgelsesydelser, herunder kommunefinansieringsloven (KFL)

 

Underviser: Jannie Dyring

Du kan downloade programmet her: Kursusbeskrivelse Opholds-handle og refusionskommune den 5. december

Dato og tid

Start:

5. december 2024 | 09:30

Slut:

5. december 2024 | 15:30

Sted

Bøgevangskolen

Bøgevang 18

7100 Vejle

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd Fagligt Forum kr. 2.270. inkl. forplejning og kursusmateriale.
Ikke medlemmer kr. 2.995.
Beløbet er ikke momspligtigt

Billetter

Registration Information

Booking Summary

1
x Standard billet
kr0,00
Pris i alt
kr0,00

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse