De nye politiske udvalg sætter turbo på Ligeværds politiske interessevaretagelse. Over 20 medlemmer af Ligeværds politiske udvalg var samlet til det første fælles udvalgsmøde i København den 6. september.

”Sidste års arbejde med organisationsforandringen viste tydeligt, at en af Ligeværds kerneopgaver er politisk interessevaretagelse. En af vores vigtigste opgaver er at tydeliggøre forholdene for børn, unge og voksne. Der var stor enighed om, at vores evne til at sætte politisk fokus på vores målgruppe var vigtig både for forældre og for skoler og uddannelsessteder”, siger Esben Kullberg om Ligeværds nye politiske initiativ.

Udvalgene er en konsekvens af den nye struktur foreningsfællesskabet besluttede i november sidste år. Dengang udformede de samtidig rammerne for fire politiske udvalg: socialpolitisk, skole- og uddannelsespolitisk, boligpolitisk og beskæftigelsespolitisk udvalg.

Gennem foråret har Ligeværds hovedbestyrelse udvalgt og udpeget en række personer, der skal bidrage til arbejdet i udvalgene. ”Det har været en god oplevelse at være den, der har skullet kontakte alle de udpegede. Alle har sagt ja til at bidrage til Ligeværds politikudvikling. I betragtning af, at det alle er meget travle mennesker, så er det et stort klap på skuldrene, at de vælger at gå ind i Ligeværds arbejde”, siger Esben Kullberg.

politiske udvalg

Conrad Andreasen, der er formand for skole- og uddannelsespolitisk udvalg og en af arkitekterne bag Ligeværds nye organisation beskriver perspektiverne for arbejdet således: ”Det kan ikke hjælpe, at vi kun fortæller de gode historier. Politikerne får jo den forestilling, at det går godt på vores område. Og det gør det ikke. Vi oplever store udfordringer for vores børn og unge. Det bliver vi nødt til at kunne sætte stærkere fokus på. Det er derfor vigtigt, at vi får gennemdiskuteret forholdene for børn og unge med særlige behov for på den måde at kunne lægge et stærkere pres på de politikere og embedsmænd, der lægger rammerne for denne gruppe børn og unge”.

De fire udvalg var samlet for at skyde det politiske arbejde i gang. Til det var Peter Strauss Jørgensen fra Borgen Communications and Public Affairs inviteret til at give udvalgsmedlemmerne et lille indblik i den politiske interessevaretagelses værktøjskasse. Peter Strauss Jørgensen har omfattende erfaring fra det politiske liv blandt andet fra sit arbejde som særlig rådgiver for tidligere erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen, og som rådgiver for Socialdemokratiets ledelse. Med et glimt i øjet forsøgte han at afmystificere arbejdet med at påvirke politikere og meningsdannere: ”Meget af det, der virker, er almindelig sund fornuft. Hvis man vil påvirke nogen, skal man vide, hvad de drives af. Lidt firkantet kan man sige, at politikere drives af to grundlæggende kræfter. Den primære kraft er, at de gerne vil gøre en forskel i verden – gøre den til et bedre sted, vel at mærke et sted, der afspejler deres holdninger og visioner. Den anden kraft, der driver politikere, er ønsket om at blive genvalgt. Så hvis man vil have politikernes opmærksomhed, må man starte med at finde ud af, hvordan det, man selv vil, kan hjælpe dem med det, de vil” var et af Peter Strauss Jørgensens råd til forsamlingen.

socialpolitisk udvalg

De politiske udvalg rummer i alt 25 personer, der er valgt fordi de har viden, kompetencer og netværk, der er relevant i det kommende arbejde, og formanden for det boligpolitiske udvalg, Bent Mikkelsen er imponeret. ”Det er helt fantastisk at opleve, at så mange meget vidende mennesker med ekspertviden inden for så mange områder er samlet for at udvikle Ligeværds politiske profil. Det engagement, vi har oplevet her i dag, tegner godt for det fremtidige arbejde i udvalgene”, siger han efter det fælles udvalgsmøde.

På fællesmødet blev der arbejdet med at definere de emner, udvalgene skal arbejde med i de kommende måneder. ”Det har været rigtig spændende at være vidne til arbejdet i udvalgene. Nu skal vi have samlet sammen på alle diskussionerne så vi kan få lagt arbejdet i de kommende udvalgsmøder til rette, men der er tydeligvis nok at arbejde med”, siger souschef Lena Donkjær Andreasen.

Udvalgene mødes fire gange om året og deres arbejde forelægges løbende Ligeværds hovedbestyrelse, som i sidste ende blåstempler det, udvalgene kommer frem til.

Medlemmerne i Ligeværds politiske udvalg

Boligpolitisk udvalg 
Bent Mikkelsen (Formand)
Jane Østgaard Sørensen
Ib Rønn
Lars Pedersen
Rene Skau Björnsson

Beskæftigelsespolitisk udvalg
Jørgen Christensen (Formand)
Claus Tobler
Tine Michael-Lindhard
Marianne Saxtoft
John Kvistgaard
Peter Nørgaard

Socialpolitisk udvalg 
Mogens Mathiesen (Formand)
Søren Larsen
Marlene Qvist Simoni
Gitte Beier
Trine Brejnholt Danielsen
Knud Aarup
Britta Martinsen

Skole og uddannelsespolitisk udvalg
Conrad Andreasen (Formand)
Leo Komischke-Konnerup
Christina Møller Jensen
Bjarne Dahl Pedersen
Tina Magling
Sine Eggert
Lars Thomsen

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse