Så gik det første halvår af 2018. Mange vil undre sig over, hvor det blev af, men lige nu kan vi kun ønske alle en god sommer i ligeværdighedens navn. Vi lægger os med benene oppe og holder sommerferielukket fra den 9. juli til den 30. juli.

Indtil vi slukker for skærmene, vil vi tage jer alle med en tur tilbage i et kig, på det vi har brugt første del af året til.

Ny organisation – i virkeligheden

Organisationsprocessen i 2017 har givet os mange opgaver i 2018. Der skulle udpeges nye hovedbestyrelsesmedlemmer ,og de nye politiske udvalg har skullet besættes. Det har været en fantastisk god oplevelse. Stort set alle de personer, der blev bragt i forslag, takkede ja til at deltage i Ligeværds organer. I dag kan vi nu kigge på en hovedbestyrelse med gode værdier, markante holdninger og stærke netværk. Helt nye ansigter i Ligeværds sammenhæng er Knud Aarup, Søren Larsen, Joy Mogensen, Peter Nørgaard og Casper Nellemann.

Politiske udvalg

Helt nyt i Ligeværd er de politiske udvalg. Med dem vil Ligeværd kunne arbejde langt mere målrettet med de politiske dagsordener. Også her vil man kunne se nye navne, der arbejder for Ligeværds sag. De fire faste politiske udvalg tager fat om emner inden for socialpolitik, skole- og uddannelsespolitik, boligpolitik og beskæftigelsespolitik.

Vi deler vores viden

Der findes utrolig megen viden i Ligeværd. Den deler vi nu endnu mere – både med hinanden og med mennesker uden for vores organisation. De nye faglige netværk for socialrådgivere, bo-trænere, værkstedsundervisere og digitalt ansvarlige på skoler og uddannelsessteder vil give mulighed for videndeling og være med til at fastholde og udvikle kvaliteten på Ligeværds medlemsinstitutioner.

Kurser, konferencer og messer skal sikre, at vi også deler vores viden med andre. Mange vil allerede have opdaget, at vores kursusvirksomhed er blevet styrket. Vi har også afviklet nogle gode og velbesøgte konferencer om både STU og FGU. I efteråret gennemfører vi Vejledningsmesser. Det er i nogen grad gammel vin på nye flasker og alligevel ikke. Vejledningsmesserne udformes som et dobbelt koncept, med en messe hvor skoler, uddannelser og virksomheder kan udstille samt en tilhørende konference for kommunale sagsbehandlere, jobcentermedarbejdere, UU-vejledere samt socialrådgivere og andre med interesse på området på skoler og uddannelsessteder. Konferencen kommer til at handle om lovgivninger og praksis, der skaber samarbejde og sammenhængende indsatser for unge med særlige behov.

Vi håber, at alle Ligeværds medlemsinstitutioner vil bakke op om både messer og konferencer, så vi kan vise en mangfoldighed af skoler og uddannelsessteder, som er et vigtigt element i at sikre kvalitet i de unges uddannelsesmuligheder. Det skal vi holde fast i, uanset hvilke tiltag der sættes i værk i de forskellige kommuner.

Ligeværds politiske forår

Der har været gang i den politiske interessevaretagelse. Da vi startede året, troede vi, at evalueringen fra september 2017 var blevet lagt politisk død. Men STU alliancen, som vi skabte i forbindelse med evalueringen, viste sine kræfter og fik aktiveret nogle politikere på Christiansborg. Gennem en række af møder med ordførere fra forskellige partier, lykkedes det at få genstartet debatten om STU. Med Dansk Folkepartis Jens Henrik Thulesen Dahl som flagbærer, skulle Tinget forholde sig til beslutningsforslag B96. DF’s beslutningsforslag forpligtede ministeren til at reagere på en række punkter, som STU alliancen har peget på, kræver forbedringer. Oven i disse punkter havde DF så stillet forslag om, at der skulle udformes en erhvervsrettet overbygningsuddannelse til STU’en. B96 opnåede ikke fuldstændig opbakning fra et flertal af folketingsmedlemmer. Derfor blev beslutningsforslaget omsat til en beretning. En særlig Christiansborg-ting, der forpligter ministeren til at indgå i forhandlinger om beslutningsforslagets indhold. Om det skaber fremdrift eller det bliver en syltekrukke for en modvillig minister, må vi vente til efteråret om at se. Ligeværd og STU alliancen vil gøre alt for, at det ikke bliver det sidste.

FGU’en og en politisk sejr

Uddannelsesdebatten har været fyldt med FGU. Hvor skal grænserne trækkes for de nye institutioner? Hvem skal sidde i de nye bestyrelser? Hvad skal kommunerne have indflydelse på? Da lovudkastene kom ud, var det tydeligt, at den gruppe af unge, der udvikler sig gennem deres STU, var glemt. I hvert fald blev der ikke givet mulighed for at fortsætte på FGU, hvis de gennem STU’en blev i stand til at gå videre i uddannelsessystemet. Vi ved godt, at det ikke er mange unge, det drejer sig om, men for os, var problemstillingen principiel. Med solidt politisk arbejde, fik vi denne mulighed indføjet i den endelige lovtekst.

Nye muligheder for kommunikationen i specialklasserne

Et nyt brætspil så dagens lys op til Folkemødet på Bornholm. Her kunne vi vise vores seneste produktion frem: Et brætspil der skal understøtte den konstruktive skole-hjem dialog. Spillet – Skole-Hjem-Dialogen – har allerede fået mange rosende ord med på vejen, og vi glæder os til, at det kommer ud at leve på landets mange skoler – med hjælp fra lokalforeningerne i Ligeværd – Forældre og Netværk.

Med tak til Den A.P. Møllerske Støttefond

Sommeren byder også på afslutningen af et formidlingsprojekt, Den A.P. Møllerske Støttefond har finansieret. Fonden har givet os mulighed for at intensivere vores rådgivning over for forældre til børn med kognitive udfordringer. Vi har blandt andet været ude på en række skoler og uddannelsessteder til informationsmøder, og den synlighed det har givet, har resulteret i langt flere henvendelser i vores telefonrådgivning, LigeLinie, end vi tidligere har haft. Selvom vi kan have svært ved at løfte den nye omfattende rådgivning, så glæder vi os over, at vi kan hjælpe endnu flere forældre og unge med at finde en vej til en god fremtid.

God sommer til vi rejser os af hængekøjen igen og fortsætter kampen.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse