Folkemødet er en unik mulighed for at få bredt synspunkter og holdninger ud og skabe kontakter og netværk for det fremtidige arbejde for voksne, børn og unge med særlige behov. Derfor deltog Ligeværd også i Folkemødet 2018.

Efter billedgalleriet er det muligt at læse det omfattende program Ligeværds telt på Folkemødet.

Ligeværd præsenterede det helt nye brætspil "Skole-Hjem-Dialogen" på Folkemødet. Spillet skal styrke dialogen mellem skole og hjem og forældresamarbejdet. Det er støttet af Undervisningsministeriet og er gratis.

Lytterne var i alle aldersgrupper til Ligeværds events. Der blev lyttet og debatteret intenst.

Samtalerne foregik ikke blot i teltet. Der var mange gode og fornøjelige samtaler i solen mellem de forskellige events. Her ses Esben Kullberg i samtale med bl.a. en engel, der lige kiggede forbi.

Her sidder en række politikere - blandt andet folketingspolitikerne Jan Johansen, Socialdemokratiet, Torsten Gejl, Alternativet, og Gitte Hagelskjær Svart, Bornholms Kommune, samt Anni Sørensen, LEV - på skolebænken under eventen: Dagens arbejdsmarked for unge med udviklingshæmning.

Der er fuld fart på og mange ord på Folkemødet. Ind i mellem er der brug for et tiltrængt hvil til både krop og ikke mindst ører.

Programmet bød også på en spændende duet mellem Helle Øbo, Askovfonden, og Knud Aarup, formand for Socialpolitisk Forening, under overskriften: Hvem hjælper os ud af tillidskrisen på det sociale område? Har kommunerne spillet fallit og må overlade sociale indsatser til civilsamfundet?

5 bud på kvalitet i STU'en. STU Alliancen spurgte hvilke elementer, der bør indgå i en kvalitetssikring af STU. I panelet sad blandt andet Anni Sørensen, LEV, og Mariannne Jelved, Radikale.

Ligeværds telt var meget velbesøgt. I teltet var der 13 events - både Ligeværds egne og events i samarbejde med LEV. Uddannelsesforbundet og LEV havde også selvstændige events i Ligeværds telt.

Leo Komischke-Konnerup, Ph.d i almen pædagogik, lagde op til debat om pædagogogik på eventet God uddennelse til alle - også dem skolen fejlagtigt har lært, de ikke kan lære. Han sad også panelet for eventen 5 bud på kvalitet i STU.

Jonna Nøttrup og Doris Overgaard Larsen, begge UC Syd - Forskning, Innovation og Udvikling, og Gert Møller fra Produktionsskoleforeningen under eventen: Når unge skaber kulturen, øges værdien i FGU: Den nye FGU uddannelse har fokus på struktur – spørger man de unge, er det kulturen, der har værdi.

Unge for Ligeværd, UFL, har i alle årene, hvor Ligeværd har været på Folkemøde, leveret fine krus til kaffen serveret i teltet. Således selvfølgelig også i år. Tak for det UFL.

Det føltes trygt og godt med en spejdende engel uden for teltet under Folkemødet. Tak til englen, der lige var et smut forbi og observerede om alt foregik i rette ligeværdige og næstekærlige ånd. Det gjorde det - selvfølgelig.

PROGRAM FOR LIGEVÆRD PÅ FOLKEMØDET 2018

TORSDAG DEN 14. JUNI:

15:00-16:00

Når unge skaber kulturen, øges værdien i FGU: Den nye FGU uddannelse har fokus på struktur – spørger man de unge, er det kulturen, der har værdi.

Paneldeltagere:

 • Doris Overgaard Larsen, lektor UC Syd, Forskning, Innovation og udvikling
 • Gert Møller, næstformand, produktionsskoleforeningen
 • Esben Kullberg, sekretariatschef, Ligeværd
 • Jonna Nøttrup, lektor, UC Syd, Forskning, Innovation og Udvikling
 • Morten Theodor Bay, næstformand, Uddannelsesforbundet

Arrangør: Ligeværd og UC Syd

18:00-19:00

God uddannelse til alle!! – også til dem der ikke kan lære: Findes der unge, der ikke kan lære? Hvorfor så lave en uddannelse.

Debat med Leo Komischke-Konnerup, Ph.d i almen pædagogik, UC Syd

Arrangør: Ligeværd

FREDAG DEN 15. JUNI:

09:00-09:45

Hvem hjælper os ud af tillidskrisen på det sociale område? Har kommunerne spillet fallit og må overlade sociale indsatser til civilsamfundet?

Knud Aarup har inviteret Helle Øbo fra AskovFonden til en samtaleduet i Ligeværdsteltet.

Deltagere:

 • Knud Aarup, formand, Socialpolitisk Forening
 • Helle Øbo, administrerende direktør, AskovFonden
 • Esben Kullberg, sekretariatschef, Ligeværd

Arrangør: Ligeværd

12:00-13:00

En huskekage for alle: At møde skolen – set fra børnehøjde Hvordan er det at møde skolen, når man har læringsvanskeligheder og sociale udfordringer?

Paneldeltagere:

 • Charlotte Ipsen, lærer og hovedbestyrelsesmedlem, Danmarks Lærerforening
 • Christian Quvang, docent, Forskningsspor inklusion og eksklusion, Forskning UC Syd
 • Isakur Johannesson, bestyrelsesmedlem i Unge for Ligeværd UFL
 • Chili Stengaard Bjerg Preisler-Andersen, næstformand for Danske Skoleelever
 • Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL
 • Ole Steen Nielsen, chefkonsulent, Forskning og Udvikling, UC Syd
 • Mogens Mathiesen, næstformand, Ligeværd – Forældre og Netværk

Arrangør: Ligeværd

 

15:00-16:00

Kan nyt brætspil styrke skole-hjem-samarbejdet?: Kan brætspillet Skole-Hjem-Dialogen styrke dialogen i skole-hjem-samarbejdet? Oplev at spilbaseret dialog styrker forældres og underviseres forståelse af børn i udsatte positioner. Ligeværd har udviklet brætspillet i samarbejde med Copenhagen Game Lab.

Paneldeltagere:

 • Aske Lund Fomsgaard, pædagog i specialklasse, BUPL
 • Christian Quvang, docent, Forskningsspor inklusion og eksklusion, Forskning UC Syd
 • Esben Kullberg, sekretariatschef, Ligeværd
 • Gitte Beier, forlæder til barn i specialklasse, Ligeværd – Forældre og Netværk, Lokalforeningen Sønderborg
 • Christina Krolmer, specialklasselærer, Danmarks Lærerforening

Arrangør: Ligeværd

16:30-17:30

5 bud på kvalitet i STU’en: STU Alliancen spørger hvilke elementer, der bør indgå i kvalitetssikring af uddannelsen.

Paneldeltagere:

 • Anni Sørensen, landsformand, Landsforeningen LEV
 • Hanne Pontoppidan, formand, Uddannelsesforbundet
 • Leo Komischke-Konnerup, Ph.d i almen pædagogik, UC Syd
 • Marianne Jelved, medlem af Folketinget, Radikale Venstre
 • Marianne Saxtoft, Samskabelse

Arrangør: Landsforeningen LEV og Ligeværd

LØRDAG DEN 16. JUNI:

09:00-09:45

Socialøkonomi i det store perspektiv: Hvilken fremtid ønsker vi mere overordnet for den socialøkonomiske sektor i Danmark?

Paneldeltagere:

 • Esben Kullberg, sekretariatschef, Ligeværd
 • Mikkel Holmbäck, direktør, GLAD Fonden
 • Per Bach, formand for Sociale Entreprenører i Danmark

Arrangør: Ligeværd og Social Entreprenører i Danmark

10:30-11:30

KLAPjob: Gevinst for borger, virksomhed & kommunal økonomi: KLAPjob er på vej mod 3000 jobs til mennesker med udviklingshæmning og andre handicap. Hør hvordan.

 • Claus Bergmann Hansen, projektleder og virksomhedskonsulent i KLAPjob, Landsforeningen LEV
 • Torben Wind, direktør, Landsforeningen LEV

Arrangør: Landsforeningen LEV

12:00-13:00

Dagens arbejdsmarked for unge med udviklingshæmning:  Samfundstoget kører mod arbejdsmarkedet, men unge med udviklingshæmning står tilbage på perronen.

 • Anni Sørensen, landsformand, Landsforeningen LEV
 • Esben Kullberg, sekretariatschef, Ligeværd
 • Jan Johansen, folketingsmedlem, Socialdemokraterne, medlem af folketingets beskæftigelsesudvalg
 • Torsten Gejl, folketingsmedlem, Alternativet, medlem af folketingets beskæftigelsesudvalg

Arrangør: Landsforeningen LEV og Ligeværd

13:30-14:30

“Se mig, som den jeg er og vis mig jobbet og vejen derhen” Et vellykket ressourceforløb for unge med funktionsnedsættelse kræver den unge i centrum.

 • Jens Thygesen, konsulent, Ligeværd
 • Marianne Saxtoft, proceskonsulent, ViVirK’R

Arrangør: Ligeværd

15:00-16:00

Fælles ansvar: Beskyttet beskæftigelse og lokalt erhvervsliv: Se og hør, hvordan produktionen udfoldes mellem det beskyttede værksted og virksomheden.

 • Henrik Stilling, kredsformand, LEV Bornholm
 • Søren Vaupell, daglig leder, Sandemandsgården

Arrangør: Landsforeningen LEV

16:30-17:30

KLAPjob: Gevinst for borger, virksomhed & kommunal økonomi: KLAPjob er på vej mod 3000 jobs til mennesker med udviklingshæmning og andre handicap. Hør hvordan.

 • Claus Bergmann Hansen, projektleder og virksomhedskonsulent i KLAPjob, Landsforeningen LEV
 • Torben Wind, direktør, Landsforeningen LEV

Arrangør: Landsforeningen LEV

SØNDAG DEN 17. JUNI:

10:30-11:00

Spil dig til digitalt medborgerskab: Ligeværds app, DigiSafe, støtter digitalt medborgerskab. Oplev læringspillene og hør om udviklingen.

 • Esben Kullberg, sekretariatschef, Ligeværd
 • Lena Donkjær Andreasen, souschef, Ligeværd

Arrangør: Ligeværd

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse