Efter næsten 50 år med Ligeværd, er der mere end nogensinde behov for, at vi arbejder for at forbedre forholdene for børn, unge og voksne med særlige behov. Nye personer og indsatser skal sikre Ligeværd kræfter til den opgave.

Mens hele 2017 blev brugt til at gentænke Ligeværds organisation og opgaver, er vi nu i gang med at lave den organisation. Med nye indsatser og en række nye personer i vores organer, er vi nu klar med en organisation med helt ny muskelkraft og skarpt fokus på kerneopgaven.

Synlighed, samarbejde og sammenhængskraft

Disse tre ord har været overskriften på det strategiske arbejde siden 2016. Det var også de tre ord, som satte arbejdet med organisationen i gang.

Synligheden handler om alle de mennesker, der har brug for Ligeværd i deres dagligdag, men som ikke altid kender de muligheder, vi tilbyder.

Samarbejdet er den hånd vi rækker ud i verden til andre, der vil samarbejde til glæde og gavn for børn, unge og voksne med særlige behov.

Sammenhængskraften holder os fast på, at vi skal dele og bruge den store viden, der findes i vores egne rækker, så vi bliver bedre til at varetage den opgave, Ligeværd er sat i verden for.

En professionaliseret forening med stærke værdier 

Vores foreningsstruktur er vores berettigelse. Det vi gør og det vi mener, hviler på det grundlag, at vi repræsenterer en masse mennesker og institutioner. Men også foreninger har brug for inspiration udefra. Derfor har vi inviteret personer med gode netværk, mange års erfaring og stærke værdier ind i Ligeværds nye hovedbestyrelse. Den nye sammensætning skaber en helt ny dynamik i både samtaler og beslutninger og det blik udefra, som de nye hovedbestyrelsesmedlemmer kaster på Ligeværd, sikrer at vi får optimeret vores arbejde og følger med tiden.

Det politiske arbejde skal fylde mere

Børn, unge og voksne med særlige behov er ofte omfattet af en masse lovgivning. Derfor er gangene på Christiansborg vigtige for os. Ligeværds område har ikke altid den store opmærksomhed fra folketingets politikere. Vi oplever ofte, at politikerne ikke kender tilstrækkeligt til de forhold de lovgiver omkring. Eller ikke er klar over, hvordan deres love bliver administreret i de enkelte kommuner. Derfor er vi nødt til at fortælle dem, hvordan virkeligheden er, for de borgere, vi arbejder for, og de lovgiver om. Vi skal være tæt på beslutningstagerne og være tydelige i det vi mener, der skal gøres.

Den nye struktur har derfor skabt nogle helt nye politiske udvalg, der skal sikre at vores holdninger bliver tydelige. Udvalgene arbejder inden for fire politikområder: socialpolitik, boligpolitik, skole- og uddannelsespolitik samt beskæftigelsespolitik. Også i den sammenhæng inviterer vi kloge hoveder med indsigt og holdninger ind i arbejdet. De politiske udvalg trækker i arbejdstøjet efter sommerferien og vil komme med input til hovedbestyrelsen og arbejdet i alle hjørner af Ligeværd.

Alt er kommunikation

Synlighed, samarbejde og sammenhængskraft afhænger af hvor godt og klart vi får vores synspunkter kommunikeret.  Vi har derfor styrket kommunikationen, så vi kommer ud med vores værdier, menneskesyn og meninger.

Det politiske arbejde skal følges op af kommunikation på alle vores platforme, og den skal være aktuel og fange de dagsordener, der lige her og nu berører vores målgruppe. De politiske dagsordener var desværre ofte væk inden bladet Ligeværd udkom. Derfor har vi været nødt til at frigøre ressourcer, så bladet Ligeværd kun udkommer 2 gange årligt. I dag har vi Ligeværd.Online, der havner i hen ved 2000 menneskers mailboks hver 14. dag. Samtidig har vi skabt en målrettet indsats på Facebook. Her når vi ud til over 20.000 personer om ugen.

Vi har meget at dele med verden: holdninger, stærke værdier og en kæmpestor viden i vores medlemssammensætning om et område, vi alle engageret i. Den viden skal komme så mange som muligt til gavn. I den forbindelse spiller kurser, konferencer og messer en stor rolle. Netop arbejdet med den form for formidling af vores arbejde og viden vil fremover få en meget mere fremhævet plads.

I år vil Ligeværd for første gang stå for at arrangere vejledningsmesser, og vi har allerede gennemført langt flere kurser og konferencer end før. Og flere af vores arrangementer har også givet politiske resultater, så politikerne er også opmærksomme på den del af vores arbejde.

Et nyt tydeligere og stærkere Ligeværd vokser frem

Der findes megen viden i vores store netværk. Det skal vi dele med hinanden. Lokalforeninger og UFL klubber, lederfora for skoler og uddannelsessteder og faglige netværk for medarbejdere er alt sammen vigtige sammenhænge for den sammenhængskraft og videndeling, der er nødvendig for at vi er fælles om de klare budskaber og sammen om at sikre stærke indsatser.

Ligeværd har med de nye tiltag igangsat et forandringsarbejde, som mange organisationer kigger på.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse