Et tydeligere Ligeværd med markant stemme 

Ligeværd har eksperter på alle perspektiver for mennesker med særlige behov. Organisationsændringen samler Ligeværd til en tættere organisation med en tydeligere stemme om at skabe ligeværdighed i samfundet. 

Tilstede i Vingstedcentret er deltagerne i Årskonferencen, 125 ledere og medarbejdere fra nogle af de skoler, uddannelsessteder og socialøkonomiske virksomheder, der er organiseret i Ligeværd. Med et billede af Inger Agnete Grenness på bagvæggen fortæller sekretariatschef Esben Kullberg om de tanker, der satte hele processen i gang om ændring af Ligeværds organisation, og hvad der er kommet ud af de mange møder der er holdt gennem hele året.  

– Ligeværd har gennem 50 år været talerør for mennesker med særlige behov. Inger Agnete Grenness startede dengang arbejdet for ligeværd og værdighed for en gruppe af mennesker, der har svært ved at tale deres egen sag. Og selvom vi har været i gang i et halvt århundrede, så er opgaven desværre stadig aktuel. Det er derfor jeg bruger Inger Agnete, når jeg taler om den opgave vi har i Ligeværd, siger Esben og fortsætter:

– Det er stadig Ligeværds vigtigste opgave at arbejde for ligeværdighed i alle livets forhold for både børn, unge og voksne med særlige behov. Jeg håber også, at det er det, der står tilbage efter, at jeg har fortalt om den organisation, vi nu er i gang med at lave: Vi skal have endnu større politisk gennemslagskraft, og vi skal sætte tydeligere aftryk på dem mennesker, som træffer de vigtige beslutninger for de mennesker i vores samfund, som ikke kan tale for sig selv. 

Inspiration fra historien 

Ligeværds historie har været med til at inspirere processen med to vigtige inspirationskilder i Inger Agnete Grenness og K. Helveg Petersen. 

– Inger Agnete Grennes startede et politisk lobbyarbejde og samlede læger, lærere, skoledere og politikere omkring hendes eget spisebord. Afsættet var hendes søster, der tilhørte en gruppe børn og unge, der blev kaldt sinker. Gennem brevveksling med datidens politikere fik hun introduceret udtrykket ’sent udviklede’. Blandt de politikere, der gik ind i arbejdet, var K. Helveg Petersen, som er den anden væsentlige inspirationskilde i Ligeværd”, siger Esben og skifter billedet af fru Grennes på væggen til et billede af K. Helveg Petersen. 

– I løbet af nogle år blev K. Helveg Petersen formand for den forening, der blev forløberen for Ligeværd nemlig ’Landsforeningen til støtte af sent udviklede’. Helveg Petersen var landsforeningens formand gennem 18 år frem til 1992. Han var også folketingspolitiker og både kulturminister og undervisningsminister. Det lykkedes ham at forhandle en finanslov på plads, der gav efterskoler mulighed for at søge penge til at omlægge undervisningen og være praktisk og prøvefri. Det er de efterskoler, vi i dag kender som specialefterskolerne, og som stort set alle er medlemmer i Ligeværd. 

At specialefterskolerne altid har været en del af Ligeværds arbejde, har betydet, at Ligeværd hele tiden har været optaget af, at vores unge får de rette betingelser for at udvikle sig. Ligeværd skælder ikke kun ud på systemet eller myndighederne men gør noget ved de unges udfordringer. Ligeværd hjælper, støtter og leder efter løsninger. Den pædagogik, der er udviklet på skoler og uddannelsessteder i Ligeværd, er i dag en væsentlig del af organisationens DNA.

– Jeg ved godt, at organisationer ikke har DNA, men det beskriver de rødder, vi kommer af, og kernen i den opgave, der fortsat hviler på vores skuldre. Vi er stadig disse børn og unges vigtigste talerør. Processen omkring det nye Ligeværd har vist, at fortiden fortsat kan inspirere os til at blive endnu bedre til at løfte nutidens opgaver, siger Esben Kullberg og beskriver, hvordan den nye organisation kan forstærke arbejdet med at synliggøre de udfordringer, som børn og unge med særlige behov møder i dag.

De professionelle rykker sammen 

Organisationsændringen fusionerer Bo- og Udviklingsfonden og de tre foreninger med skoler, uddannelsessteder og virksomheder som medlemmer. Den professionelle del af Ligeværds rykker tættere på hinanden, så de kan styrke hinanden i at udvikle de bedste skole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud. 

– Hvis vi skal styrke vores gennemslagskraft, skal vi i endnu højere grad tale med én tydelig stemme. Det sikrer vi blandt andet gennem de nye politiske udvalg, som er en anden nyskabelse i Ligeværd. Fra 2018 nedsættes fire politiske udvalg, som samler det politiske arbejde på tværs af medlemsforeningerne, fortæller Esben, som samtidig forklarer, hvordan de politiske diskussioner hidtil har været taget i hver forening, og Ligeværd på den måde er kommet til at tale med flere stemmer om den samme sag. 

Det nye Ligeværd vil vi i højere grad trække ressourcepersoner ind i vores arbejde. Som Inger Agnete Grennes gjorde, da hun inviterede videns og ressourcepersoner ind i det arbejde hun startede, så vil Ligeværd invitere personer uden for Ligeværd til at deltage i vores arbejde. Når Ligeværd i fremtiden erstatter forretningsudvalget med en hovedbestyrelse, vil det være muligt at udpege personer uden for vores foreninger til at sidde i hovedbestyrelsen. 

– Det kan give os adgang til værdifuld viden, og det kan give adgang til nye netværker, som kan styrke vores politiske interessevaretagelse. Hvis vi skal påvirke politikere og meningsdannere skal vi sikre, at vi har adgang til dem, og så skal vi kunne tale tydeligt og klart og med én stemme. Vi skal formulere vores holdninger overbevisende, effektivt og hurtigt, så vi kan blande os i debatterne, mens de er aktuelle. Tydelighed og aktualitet vil give os større gennemslagskraft, og gøre os bedre til at varetage vores målgruppes interesse. 

Ekspertperspektiver på alle forhold 

Efter en lille times gennemgang af den nye organisation runder Esben sit indlæg af: 

– Vi skal holde fast i, at vi er noget særligt. Jeg kender ikke andre organisationer, der er som os. Mange andre foreninger organiserer forældre og pårørende i deres organisation. Der er også nogle, der organiserer unge med et handicap. Der er også mange organisationer, der har skoler og uddannelsessteder som medlemmer, men jeg kender ingen, der som os, har det hele samlet, forklarede han yderligere og fortsatte: 

– Vi har en særlig ressource gennem den mangfoldighed, der er i vores medlemskreds. Jeg kalder det ekspertviden på mange forskellige niveauer. De unge er eksperter på deres liv, forældre og pårørende er eksperter på, hvad det vil sige at være familie med et barn med særlige behov, og vores ledere og medarbejdere på institutionerne har en faglig ekspertise omkring undervisning og udvikling af de unges kompetencer. At have det samlet i én organisation er helt unikt. Det er det, Ligeværd er: en unik organisation, der kan samle alle ekspertperspektiver på livsforholdene for børn, unge og voksne med særlige behov. Og når vi får en ny organisation, tror jeg på, at vi vil kunne løfte vores kerneopgave på en endnu bedre måde, så det bliver til glæde og gavn for de børn og unge, Ligeværd er sat i verden for. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse