Januar 2021

I projektet skal UFL-klubbernes medlemmer give andre unge med særlige behov mulighed for at blive en del af klubbernes fællesskab

”Vi mødes i et forum, hvor man er på lige fod med de andre.”

”Man har et fællesskab, hvor man kan snakke med alle, og alle kan være med.”

”Der er ingen, der er over os eller under os. Vi er bare, som vi er.”

Sådan kan man på Ligeværds hjemmeside høre UFL-klubbernes medlemmer fortælle om, hvordan de har det, når de er i deres lokale klub. I Ligeværd ved vi, at det gør en stor forskel for mange af de unge at blive en del af det fællesskab, som deres lokale UFL-klub tilbyder.

Nu håber vi at kunne gøre den samme forskel for endnu flere unge med særlige behov. Ligeværd har nemlig fået 1,1 mio. kroner af TrygFonden til projektet ’Fællesskaber for sårbare unge’.

UFL-ambassadører skal fortælle om deres egen vej ind i UFL-klubben

De unge er de bedste til at fortælle andre unge om de muligheder for fællesskab og samhørighed, de kan få i en UFL-klub. Og derfor er det lige netop sådan et ambassadørarbejde, som en stor del af de 1,1 mio. kroner skal gå til. Nogle af de eksisterende UFL-medlemmer skal uddannes til at kunne fortælle andre unge med særlige behov om klubberne, deres egen vej ind i dem, hvor stor en forskel, klubberne har gjort for dem – og at klubberne måske kan gøre det samme for andre unge i målgruppen.

Klubberne skal byde indenfor og deltage i arrangementer ude af huset

Andre penge skal gå til gennem ord, lyd og billeder at formidle til resten af omverdenen, hvad de unge laver i klubben, til at holde møder, hvor de nye UFL-ambassadører kan udveksle erfaringer, til at deltage på vejledningsmesser for sårbare unge, lave åbent hus-aktiviteter i de lokale klubber og arrangementer i lokalsamfundet.

Her kan du følge med

Ligeværds projekt ’Fællesskaber for sårbare unge’ har fået bevilget 1,1 mio. kroner af Trygfonden. Projektet sparkes i gang januar 2021 og fortsætter to år frem.

Du vil løbende kunne følge med i projektet og dets aktiviteter på Ligeværds hjemmeside, nyhedsbrevet Ligeværd.online, podcasten ’Lige værd at vide’, Ligeværds sociale medier og UFL-medlemmernes eget magasin UFL-bladet.

 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse