Forstå den nye STU-lov

LOVGIVNING. Mange forældre er en stor støtte for de unge, der søger en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. I denne artikel gennemgår vi de vigtigste elementer, der gør det nemmere at forstå den nye STU-lov, og hvordan den får indflydelse på jeres og jeres unges muligheder for at finde en god og relevant uddannelse.

Af Esben Kullberg og Lasse Mors

En ny Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er kommet til verden med Ligeværd og STU-alliancen som fødselshjælpere. Det er en lov, vi har ventet på længe og arbejdet hårdt for skulle blive så god for unge med særlige behov som muligt.

Flere ting er ikke løst, som vi kunne have ønsket det. Men samtidig er det vores opfattelse, at vi står med en lov, som vil kunne sætte helt nye standarder for de unges indflydelse.

I denne artikel vil vi hjælpe forældre med at forstå den nye STU-lov og guide dem til at navigere i den virkelighed, som den nye STU-lov medfører. Både i forhold til de punkter, hvor den nye lov forbedrer vilkårene for de unge, og når der er udfordringer, som forældre skal være opmærksomme på.

 

1) Ret til valg mellem flere uddannelsessteder

Med den nye lov får unge ret til at vælge imellem flere uddannelsessteder. I lovens forstand betyder det minimum to. Kommunen er altså forpligtet på at præsentere og vejlede jer i forbindelse med uddannelsesmulighederne på to forskellige uddannelsessteder.

Nogle kommuner har haft den praksis igennem flere år, men det er nyt, at det nu er en ret, som alle unge har. Derudover har det ikke tidligere været muligt at klage over det uddannelsessted, kommunen anviste. Det bliver det nu.

 

2) Ret til at komme med forslag om et alternativt uddannelsessted

Hvis man som ung eller som forældre til den unge ikke er tilfredse med de tilbud, kommunen præsenterer, får man ret til selv at stille med et alternativt forslag til kommunens to muligheder.

Det kan selvfølgelig være en stor opgave, selv at finde et godt STU-sted, der passer præcist til jeres ønsker, behov og interesser. Men med den nye rettighed, bliver kommunen tvunget til at forholde sig til den unges ønsker, og hvis I kommer i den situation, at det bliver nødvendigt at komme med et alternativ, så står I faktisk ikke alene. Det er altid kommunens opgave at sikre sig, at I er velinformerede og oplyste – også når det gælder det alternativ, som I selv kommer med.

Så vejlederne i kommunen skal uvildigt vejlede og oplyse den unge i forhold til det alternative uddannelsessted, såvel som de forslag kommunen selv fremlægger.

Vær opmærksom på prisen

Desværre er der nogle begrænsninger i forhold til, hvad det alternative uddannelsesforløb må koste, som I som unge og forældre skal være opmærksomme på. I loven står der, at den unges alternativ ikke må være uforholdsmæssigt dyrere end kommunens tilbud. Den formulering har vi i STU-alliancen kæmpet lidt med at få ud. Det er ikke lykkedes.

Vi må derfor se, hvad udtrykket ’ikke uforholdsmæssigt’ kommer til at betyde. Lignende formuleringer i andre love har betydet, at en prisforskel på op til 18% ligger inden for rammerne af ’ikke uforholdsmæssigt dyrere’. Men det vil i sidste ende komme meget an på, hvordan det alternative tilbud passer til den unge.

 

3) Bedre overblik over uddannelsessteder

Udover rettighederne er det en væsentlig landvinding, at der med den nye lov laves en portal, hvor alle STU-steder skal lade sig registrere. Det betyder, at vi for første gang siden uddannelsen kom til verden i 2007 vil få et overblik over, hvilket STU-tilbud, der rent faktisk findes.

Når I som unge og forældre selv skal finde et uddannelsessted, så er det en forudsætning, at man kan skabe sig et overblik over, hvilke steder der findes. Når det indtil nu ikke har været muligt, er det helt forståeligt, hvis nogen sidder og sveder og udsigten til på egen hånd at skulle finde rundt i junglen af STU-tilbud. Men der er altså håb i sigte.

Vi må dog vente lidt på at portalen bliver lavet, så det bliver først i 2025, den mulighed bliver en realitet.

 

4) Åbenhed om STU fra kommunens side

Det har været meget forskelligt, hvordan de forskellige kommuner har oplyst om STU på kommunens hjemmeside.

Nogle har beskrevet visitationsprocessen og de unges muligheder meget udførligt. I andre kommune har man næsten haft fornemmelsen af, at STU har være en slags hemmelighed, som kommunen helst ikke oplyste om.

Det bliver nu ændret med den nye lov.

Fremover skal det fremgå af jeres kommunes hjemmeside, hvordan de visiterer jeres unge til at tilhøre den gruppe af unge, der har retskrav på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Jeres kommune skal også beskrive, hvordan den finder frem til de uddannelsesmuligheder, den præsenterer jer for, og at den unge har mulighed for at komme med sit eget alternative uddannelsesforslag.

Til sidst skal jeres kommune beskrive, hvem der sidder i det udvalg eller nævn, der træffer beslutning om den unges uddannelse. Tidligere har vi oplevet, at for eksempel lederen af et kommunalt STU-tilbud har siddet i visitationsudvalget. Der er selvsagt inhabilitet i at sidde og visitere til sit eget sted, og derfor er det en landvinding for Ligeværd, at der nu bliver transparens i forhold til, hvem der sidder i udvalgene.

Det bliver også en forpligtelse for kommunen at beskrive, hvordan processen for overgangen fra STU til videre uddannelse, beskæftigelse, firtidsaktiviteter eller sociale aktiviteter foregår.

 

Sådan er loven blevet til

Da STU-alliancen opstod for 6 år siden, gik en lille arbejdsgruppe i gang med at rende ordførerne i Folketinget på dørene for at fortælle om de unges væsentligste udfordringer ved STU. I 2019 udgav alliancen et politikpapir, som beskrev udfordringerne, og i 2020 blev det fulgt op af en række løsningsforslag, der næsten var klar til at blive implementeret politisk. Således skrev vi:

Alliancen foreslår, at det gøres lovpligtigt, at de unges ønske og valg af uddannelse skal skrives ind i uddannelsesplanen, og at hvis kom­munen træffer en afgørelse, som adskiller sig herfra, skal der gives en faglig begrundelse for denne beslutning.

Alliancen mener, at det ikke skal være muligt for kommunens eget STU-tilbud at deltage i myndighedsafgørelser i visitationsprocessen.

Alliancen foreslår, at der i ministerielt regi etableres en informations­portal, hvor alle STU-tilbud står beskrevet med relevante oplysninger og søgekriterier. Denne portal skal rumme alle de tilbud, der an­vendes af kommunerne.

Alliancen foreslår, at der etableres et overordnet uddannelsestilsyn, der skal føre et dialogbaseret kvalitetstilsyn og samtidig bidrage til kvalitetsudvikling af det enkelte STU-tilbud.

Efter mange måneders politisk benarbejde og skriverier med politikerne kunne alle partier i maj 2022 samles om en politisk aftale som bar STU-alliancens tydelige aftryk.

I forsommeren 2023 blev aftalen gjort til lovtekst, men på en række væsentlige parametre, levede loven ikke op til den politiske aftale. I løbet af foråret 2023 var STU-alliancen derfor til møde med børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S), Ligeværd skrev en kronik i Information, og i kølvandet på den fik Esben Kullberg en telefonsamtale med ministeren, hvor han udpegede de væsentligste problemer ved loven. Et arbejde, som førte til konkrete ændringer i den endelige lovtekst.

Du er altid velkommen til at ringe til vores rådgivning, hvis du har spørgsmål til at forstå den nye STU-lov.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse