Det nye folketingsår er skudt i gang. Og den traditionsbundne marathon-debat i folketingssalen er overstået med både drillerier og alvorlige politiske diskussioner.

Desværre må vi sige, at børn og unge med særlige behov ikke fyldte i de mange timers debat. Det til trods for, at vi oplever, at det bliver sværere og sværere at have særlige behov og få den nødvendige hjælp og støtte.

Det gælder også STU-området. Ligeværd har de seneste uger været i medierne med sager, der tydeligt viser, at den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er under pres af kommunernes økonomi og begrænsninger af de unges valgmuligheder.

Imens folketingspolitikerne har været i valgkamp og på ferie har STU-alliancen arbejdet. Alliancen er nu klar med et politikpapir, der præsenterer dens hovedpunkter i forhold til kvalitetsudvikling af STU. I får et par hovedpunkter nedenfor, men hele papiret kan læses i sin helhed ved at følge linket nederst på siden. Vi er p.t. i gang med at få møder i stand med alle partiernes ordførere.

Visitation og valgmuligheder
Evalueringen i 2017 og Benchmarkanalysen fra januar 2019 viser, at der mange steder fortsat kun gives én mulighed for uddannelsessted. STU-alliancen anbefaler politikerne, at man sikrer større grad af valgfrihed, og at man laver en STU-portal, så de unge i samarbejde med forældre, sagsbehandlere eller uddannelsesvejledere kan få et ordentligt overblik over uddannelsesmulighederne.

Overgange og frafald
Alt for mange unge møder udfordringer i mødet med en jobcentervirkelighed, der fungerer på helt andre præmisser end den uddannelse, de kommer fra. Alliancen opfordrer til, at evalueringernes anbefalinger om tidlig inddragelse af jobcentre bliver sikret og styrket. 25% af de unge afbryder deres forløb undervejs i deres uddannelse. 79% af disse unge har det, analyserne kalder et ’negativt’ frafald, idet de ikke fortsætter til anden uddannelse eller beskæftigelse. Det tal finder STU-alliancen alt for højt og opfordrer til at der arbejdes på, at dette negative frafald nedbringes.

Overbygning
STU-elever er nogle af de allermest sårbare unge. De har mange udfordringer og derfor behov for både støtte og tid til udvikling. Da mange af disse unge færdiggør deres STU, mens de er tidligt i tyverne, er der behov for, at der etableres yderligere tilbud, der blandt andet kan udvikle de unges kompetencer og sikre dem mulighed for en plads på arbejdsmarkedet. Alliancen anbefaler, at man fra centralt politisk hold igangsætter et udviklingsarbejde, der skal belyse mulighederne for at skabe overbygningsforløb for unge med særlige behov.

Kvalitetsudvikling af STU
STU-området er præget af en stor mangfoldighed af udbydere. Den mangfoldighed, mener alliancen, er vigtig og helt central at holde fast i. Hvis denne mangfoldighed skal fastholdes, er det vigtigt at understøtte kvalitetsudviklingen på de enkelte tilbud og systematisk arbejde med at sikre en høj kvalitet i uddannelsestilbuddene. Alliancen gør opmærksom på, at det på nuværende tidspunkt er 98 kommuners og dermed 98 forskellige opfattelser af kvalitet, der gør sig gældende. En fælles kvalitetsmodel kan bidrage til en mere systematisk og gennemsigtig beskrivelse af fagligheder og kvaliteten, mener alliancen.

STU-alliancens arbejdsgruppe ser frem til møderne med partiernes ordførere i løbet af efteråret.

Læs STU-alliancens politikpapir (pdf)

STU ALLIANCEN

Vi er 20 organisationer, som er samlet i det, vi har kaldt STU alliancen. Alliancens medlemmer har trods forskellige udgangspunkter og arbejdsområder et samlet ønske om at bevare og styrke uddannelsen.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse