Klagenævnet for Specialundervisning behandler klager over kommunale afgørelser om specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne. Klagenævnet behandler også klager over afgørelser om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Klagenævnet er netop kommet med en årsrapport for 2019, som omfatter de klager, de har behandlet det seneste år. Ligeværd har været rapporten igennem og præsenterer her nogen af de pointer, som har særlig betydning for STU-området.

I 42% af sagerne er der fejl i sagsbehandlingen

Årsrapporten viser, at der i ca. 42 procent af sagerne har været fejl i kommunens sagsbehandling. Det er på niveau med 2018, hvor der var fejl i 41 procent af sagerne. Den fejl, der oftest forekommer, er – som i 2018 – utilstrækkelig eller manglende begrundelse i afgørelserne. Denne fejl har udgjort godt halvdelen af de formelle fejl.

5 ud af 10 henvendelser i Ligelinie (Ligeværds rådgivning) kommer fra forældre, der ikke synes, at kommunen lytter til deres og den unges ønsker, når de beslutter, hvor den unge skal tage sin STU. Julie Fabian social faglig konsulent i Ligeværd, der tager ofte imod disse opkald, uddyber:

”I mange af de sager jeg ser igennem, når jeg støtter familierne i at udforme en klage, er der en tendens til, at afslaget ikke indeholder en begrundelse”.

Uden en ordentlig begrundelse er det næsten umuligt at gribe fat i hvilken del af sagsbehandlerens vurderinger, man ikke er enig i. Uden en ordentlig begrundelse er derfor næsten umuligt at lave en relevant klage og måske modtage den uddannelse, man drømmer om. Der er dog fortsat mange kommuner, der sjusker med begrundelserne. Desværre!

Sager bliver hjemvist til kommunerne, fordi de ikke er tilstrækkeligt oplyst

Flere sager er blevet hjemvist til fornyet behandling i kommunen – for eksempel fordi sagen ikke er til strækkeligt oplyst. Det er kommunens ansvar at sørge for, at der foreligger eller bliver udarbejdet tilstrækkelige oplysninger til, at de kan træffe en afgørelse. Vurderer klagenævnet, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, gælder kommunens afgørelse ikke, og kommunen skal foretage en ny behandling af sagen.

På STU-området kan det være sager, hvor uddannelsesplanen ikke er udarbejdet eller er meget mangelfuld. Det kan også være sager, hvor det tydeligt fremgår, at den ikke er udarbejdet i samråd med den unge og forældrene. Klagenævnet kan i disse sager ikke lave en saglig vurdering af, om det tilbudte uddannelsessted tilgodeser den unges behov. Hvis dette er tilfældet, kan klagenævnet hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen.

Klagenævnet vurderer i disse sager, at kommunerne ikke har kunnet lave en tilstrækkelig faglig begrundet vurdering af, hvilket uddannelsessted der kunne tilgodese den unges behov. Når en sag hjemvises til ny behandling, skal kommunen indhente oplysninger, så sagen er tilstrækkeligt oplyst og derefter afgøre sagen på ny. Udfaldet kan dog ende med at blive det samme.

Ligelinie, Ligeværds rådgivning, støder ofte på denne virkelighed. Rådet fra Julie Fabian lyder her:

Vi opfordrer de unge og deres pårørende til at være meget opmærksomme på, om deres sag er tilstrækkeligt oplyst og om det er muligt at se deres vurderinger i uddannelsesplanen. Hvis ikke, så skal de klage.”

Marts 2020

Sagsbehandlingstider

I Ligelinie bliver der ofte spurgt til sagsbehandlingstider når det gælder STU. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de sager, hvor sagerne har været behandlet på et nævnsmøde eller hjemvist (de realitetsbehandlede sager) steg fra 3,4 måneder i 2018 til 4 måneder 2019.

Sagsbehandlingstiden har ligget på omtrent samme niveau de sidste par år. Det er dog den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, hvilket betyder, at behandlingen af en sag i klagenævnet godt kan tage længere tid end de 4 måneder, men også kortere tid.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse