Skal mit barn på STU eller FGU?

Det spørgsmål stiller mange forældre til børn med særlige behov sig selv. Og i Ligeværds rådgivning LigeLinie får vi også mange henvendelser om det emne.

Men hvornår skal man vælge en STU eller en FGU? I denne guide kan du blive klogere på forskellen mellem en STU og en STU, samt nogle retningslinjer, der måske kan hjælpe med at afgøre, hvilket tilbud der er det rigtige.

Hvis du stadig er i tvivl, når du har læst guiden, så er du altid velkommen til at kontakte LigeLinie.

Er FGU eller STU det rigtige Valg?

Valget mellem FGU og STU afgøres af de unges individuelle behov, evner og uddannelsesmål. Her er nogle retningslinjer, der kan hjælpe med at afgøre, hvilket tilbud der er det rigtige.

3 grunde til, at FGU er det rigtige valg

 1. Ungdomsuddannelse er et mål: Hvis den unge sigter mod at gennemføre en ungdomsuddannelse som en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, kan FGU forberede dem med de nødvendige kvalifikationer og kompetencer.
 2. Behov for praktisk erfaring: FGU lægger vægt på praksis, produktion og praktik, hvilket kan være gavnligt for unge, der drager fordel af hands-on-læring.
 3. Ønske om at udforske forskellige fagområder: FGU tilbyder en bred vifte af faglige temaer, hvilket giver mulighed for at udforske forskellige områder, før man tager en beslutning om videre uddannelse eller beskæftigelse.

3 grunde til, at STU er det rigtige valg

 1. Unge med særlige behov: STU er designet til unge med forskellige typer af særlige behov, herunder fysiske, kognitive eller psykiske udfordringer, der forhindrer dem i at gennemføre andre ungdomsuddannelser.
 2. Fokus på personlig og social udvikling: STU er ikke primært kompetencegivende, men det har en stærk vægt på at udvikle unge menneskers personlige, sociale og praktiske færdigheder.
 3. Forberedelse til voksenlivet: STU giver de nødvendige kompetencer til at deltage aktivt i voksenlivet, det er ikke nødvendigvis fører til en traditionel uddannelsesgrad.

Valget mellem FGU og STU bør træffes i samråd med den unge, deres familie og fagfolk inden for uddannelse og specialundervisning. Det vigtigste er at sikre, at det valgte tilbud bedst matcher den unges behov, mål og evner for at sikre en succesfuld overgang til voksenlivet.

Er mit barn i målgruppen for FGU eller STU?

Det kan være svært for mange at skelne, om man hører til i målgruppen for FGU eller STU. Og nogen kan også være i tvivl efter at have læst nedenstående opdeling. Men målgrupperne for de to uddannelser er som følger.

Målgruppen for FGU omfatter

 • Unge under 25 år
 • Unge uden fast beskæftigelse eller beskæftiget mindre end 20 timer pr. uge
 • Unge uden gennemført erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse
 • Unge, der har behov for særlig forberedelse til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse
 • Unge med potentiale til personlig, social og/eller faglig progression på FGU

Målgruppen for STU omfatter unge med

 • Udviklingshæmning
 • Svære bevægelseshandicap
 • Multiple funktionsnedsættelser
 • Autismespektrumforstyrrelser
 • ADHD
 • Psykiske lidelser
 • Erhvervet hjerneskade

STU tilbydes til unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv med specialpædagogisk støtte.

Om FGU: En Bro til Uddannelse og Beskæftigelse

FGU er designet til at ruste unge under 25 år med den nødvendige viden, kundskab, færdigheder, motivation og afklaring, der kræves for at fuldføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse. Samtidig lægger FGU vægt på at styrke de unges personlige og sociale kompetencer samt demokratiske dannelse.

Uddannelsens Tre Spor: AGU, PGU og EGU

FGU tilbyder tre hovedspor: Almen Grunduddannelse (AGU), Produktionsgrunduddannelsen (PGU) og Erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Disse spor er skræddersyet til de unges interesser og behov. Praksis, produktion og praktik er centrale elementer i undervisningen på FGU, og indholdet tilpasses det specifikke spor, den enkelte elev vil fortsætte på.

Undervisning og Indhold

FGU tilbyder undervisning i 12 faglige temaer og ni almene fag. De almene fag kan åbne døre til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, mens de faglige temaer introducerer til erhvervsuddannelsesområder og kan afsluttes med et uddannelsesbevis. Undervisningen er tilrettelagt med fokus på den enkelte unges progression og foregår i fælles læringsmiljøer.

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Unge med særlige behov, såsom ordblindhed, psykiske eller fysiske vanskeligheder, modtager specialpædagogisk støtte (SPS) på FGU for at sikre deres bedste mulige uddannelsesforløb.

OM STU: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU er en treårig ungdomsuddannelse målrettet unge under 25 år med særlige behov, der ikke kan gennemføre andre ungdomsuddannelser. Dette tilbud giver dem mulighed for at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, der er afgørende for selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet.

Målrettet støtte og vejledning

Kommunalbestyrelsen vurderer om en ung er i målgruppen for STU, baseret på dialog med den unge og inddragelse af relevant sagkyndig rådgivning samt erfaringer fra tidligere skolegang. Unge i målgruppen tilbydes STU, hvor kommunalbestyrelsen sammen med den unge planlægger uddannelsesforløbet og valget af uddannelsessted.

Klageadgang og rettigheder

For at sikre, at STU-tilbuddet matcher den unges behov, har vedkommende og deres familie mulighed for at klage over målgruppevurdering og tilbud til Klagenævnet for Specialundervisning (ast.dk).

Kontakt LigeLinie

Hvis du har spørgsmål efter at have læst denne guide, er du meget velkommen til at kontakte Ligeværds rådgivning LigeLinie på ligelinie@ligevaerd.dk eller 22 34 30 13. Telefontiden er mandag 9-12 og onsdag 13-15.30.

 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse