Det er rådmand for Sociale forhold og beskæftigelse, Kristian Würtz, der har peget på Esben Kullberg som medlem af den første bestyrelse for den nye forberedende grunduddannelse (FGU) i Aarhus. ”Som beskæftigelsesrådmand har jeg som én af de fagkyndige peget på Esben Kullberg. Jeg har lagt vægt på en række kompetencer, som jeg mener at Esben kan byde på: Esben har et kendskab til målgruppen som forventes at søge FGU og et dybt engagement i deres vilkår. Som sekretariatschef i Ligeværd har han samtidig et stærkt kendskab og et bredt netværk indenfor uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Endelig har Esben både brede og stærke ledelseserfaringer, som jeg er sikker på, vil være et aktiv for den nye institution.” siger Kristian Würtz i sin motivation af valget.

Ligeværd har siden de første drøftelser om den nye forberedende grunduddannelse interesseret sig indgående for det nye uddannelsestilbud. I foråret afholdte Ligeværd således i samarbejde med Helvegs Fond en konference på Nyborg strand, hvor blandt andet problematikkerne omkring det manglende samspil mellem FGU og den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) og om de ’gråzone unge’ der ligger imellem de to uddannelser.

”I Ligeværd er vi meget optaget af den nye forberedende grunduddannelse. Vi har hele tiden sagt, at det er vigtigt, at der laves en mere sammenhængende indsats for de unge, der i dag står uden for vores uddannelsessystem, og som ikke kommer i job. Vi ser nogle muligheder i den nye uddannelse og den sammenhængende ungeindsats, der skal opbygges i kommunerne. Men vi har også haft vores bekymringer. Med STU’en har vi oplevet, hvad den kommunale forankring kan betyde for, hvordan økonomiske overvejelser kan få indflydelse på, hvad unge tilbydes. Vi er stadig bekymrede for, at kommunerne vil kigge på prisen for et forløb til en ung, før de kigger på, hvad den unge får mest muligt ud af. Derfor er der behov for, at vi fortsat er på vagt over for den måde visitationen foregår på. Man kan forestille sig, at der er unge, der hører til i STU får tilbudt en FGU fordi den er billigst, for så i løbet af måneder knække nakken og få endnu en skolefiasko med i bagagen”, sige Esben Kullberg

”Jeg går ind i arbejde på de unges side. Igennem mange måneder har vi diskuteret institutionsstørrelser, geografisk afgrænsning, virksomhedsoverdragelser. I de nye bestyrelser vil der givet vis være mange forskellige interesser. Jeg vil bestræbe mig på at holde blikket rettet på opgaven og de unge. Det er dem, der har mest på spil. Opgaven er stor og vigtig, fordi både uddannelse og arbejde er væsentlige elementer for, at vi trives og har et godt liv”, siger Esben Kullberg om sit fokus for det kommende arbejde.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse