Julius er næsten ét med sin computer. Han er vild med IT, og han er dygtig til det. Det kommer af at have et talent for systematik og logik – samt at bruge rigtig mange timer foran skærmen. Halvdelen af et 19 årigt liv, siger han selv. Men Julius er også en ung mand med udfordringer. Julius har Aspergers og lider af OCD. Han har brug for en stærk struktur og forudsigelighed i sin hverdag. Julius trives i en ramme, hvor der er få elever i klassen, da han ikke kan rumme sociale strukturer i en almindelig klasse og har brug for tætte og trygge relationer til få fagprofessionelle.

Julius udfordring har betydet, at der stort set ikke har været et skoletilbud, som har evnet at rumme ham eller formået at inkludere ham i fællesskabet. Senest har han gået på HHX, men som han selv siger, så kastede det ham ned i et sort hul, hvor han fik det skidt, var ensom og tabte sig alt for meget.

Endelig et uddannelsessted, der matcher Julius særlige talenter

De sidste fire måneder har været helt anderledes for Julius. Han har nemlig været i praktik på AspIT Trekanten. AspIT er et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb med intensiv IT-undervisning – netop for at understøtte unge med særlige talenter og give dem faglige kompetencer samt selvforståelse ift. deres diagnoser. Endelig har Julius fundet et sted, hvor han kan arbejde med sin store interesse i et miljø, som forstår ham og kan udvikle ham via tilrettelæggelse af undervisningen, så hans udfordringer ikke bliver barrierer, han ikke kan overkomme – men styrker og vejen mod nye muligheder og et selvstændigt liv.

Visitationsudvalget i Vejle følger IKKE den faglige anbefaling

Alle professionelle lærere, psykiatere og uddannelsesvejledere i Vejle kommune er enige om, at Julius ikke passer ind i de ordinære uddannelsesforløb, og at han skal have et særligt tilrettelagt tilbud, hvis han skal kunne profitere af undervisning. Så alt burde være godt nu, hvor Julius har fundet AspIT. Men nej.

På trods af den massive faglige vurdering, der er knyttet til Julius’ sag, så har Vejle Kommunes visitationsudvalg vendt tommelfingeren nedad. Og man må spørge sig med hvilken begrundelse. Og svaret er faktisk: Ingen.

Julius er udredt og beskrevet på kryds og tværs. Der ligger dokumenter og udtalelser i lange baner. Det er belyst fra stort set alle vinkler. Julius passer ikke ind i de ordinære tilbud. Og alligevel giver visitationsudvalget afslag. Endda et afslag som ikke rummer nogen som helst begrundelse. Bare et nej.

Og visitationsudvalget følger heller ikke loven

Det er så himmelråbende uforståelig sagsbehandling fra visitationsudvalgets side; for slet ikke at tale om dårlige behandling samt svigt, man giver en sårbar ung mand. For et afslag skal jf. loven indeholde de faktiske oplysninger, der er afgørende for kommunens vurdering. Altså de oplysninger i sagen, der har betydning for afgørelsen, skal med. I Julius’ sag skal Vejle Kommune angive, hvilke oplysninger, der gør, at Julius ikke kan få en STU.

Så man må spørge, hvilken faglighed Vejle Kommunes visitationsudvalg besidder, som med fem linjer, så uværdigt og ligegyldigt, kan banke en ung mand og hans familie tilbage til start. I mørke og uvished.

 Julius’ sag er ikke den eneste, vi ser i Ligeværd. Så vi har en klar fornemmelse for, hvad der kan være på spil. I langt de fleste tilfælde af denne art er det nemlig penge. Kommunen vil sikkert ikke bruge de penge, det koster at sende Julius på AspIT.

Afslaget bliver en dyr beslutning for Vejle Kommune

Til det kan man bare sige: Visitationsudvalgets beslutning bliver dyr. Antagelig meget dyrere end at give Julius en uddannelse på AspIT. Som det er nu, bliver Julius blot dyrere og dyrere for Vejle kommune. Man må forudse, at han får brug for mere og mere hjælp. Han har retning mod en førtidspension, men inden da kommer han nok på kontanthjælp eller anden overførselsindkomst i nogle år. Og så er der den medicin og behandling, som man må forvente han skal have fremover. Et klientgjort liv og spild af evner.

Julius fortjener et godt liv og han fortjener at få muligheden for at bidrage til samfundet – ligesom han fortjener at have indflydelse på sit eget liv – og en ordentligt og værdig sagsbehandling i Vejle Kommune.

Januar, 2022

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse