I forbindelsen med Ligeværds særlige indsats for at mindske ensomhed blandt unge med særlige behov, “Ud af ensomheden”, har vi udviklet læringsbrætspillet “SOLUM – et læringsbrætspil om ensomhed, venner og fællesskaber” til unge med særlige behov og i den forbindelse indsamlet viden om ensomhedsudfordringen blandt unge med særlige behov.

projektet - Ud af ensomheden

Ud af ensomheden – en indsats for unge med særl...

Socialt udsatte unge med særlige behov er mere ensomme end unge i befolkningen i øvrigt. Dette er dokumenteret i Undervisningsministeriets evalueringsrapport af Særligt tilrettelagt Undervisning STU (Epinion sept. 2017) Evaluering-STU. Ligeværd har fået støtte af Socialstyrelsen til at udvikle en innovativ indsats mod ensomhed gennem...

Sådan spilles SOLUM

Sådan spilles SOLUM – et spil om ensomhed, ...

SOLUM er et brætspil om ensomhed, venner og fællesskaber. I filmen her gennemgås spillereglerne, sådan at I er klar til at spille, når I har set filmen. Spillet er udviklet af Ligeværd til at styrke dialogen om ensomhed blandt unge med særlige behov.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse