Socialt udsatte unge med særlige behov er mere ensomme end unge i befolkningen i øvrigt. Dette er dokumenteret i Undervisningsministeriets evalueringsrapport af Særligt tilrettelagt Undervisning STU (Epinion sept. 2017) Evaluering-STU.

Ligeværd har fået støtte af Socialstyrelsen til at udvikle en innovativ indsats mod ensomhed gennem spilbaserede dialogprocesser samt et læringsbrætspil. Læringsbrætspillet udvikles med inddragelse af fagpersoner og unge med særlige behov, og bidrager til at socialt udsatte unge med særlige behov får indsigt, redskaber og handlemuligheder, der mindsker risikoen for ensomhed.

Ligeværd har i 50 år arbejdet for at skabe ligeværdige vilkår for målgruppen i alle livets forhold. Ensomhed er en af de største barrierer for udvikling af ligeværdige vilkår. Projekts ambition er at skabe et værktøj, som de socialt udsatte unge med særlige behov kan bruge til, i en social sammenhæng, at styrke selvværd, opnå kompetencer og handlemuligheder, så de undgår ensomhed efter endt uddannelsesforløb. Værktøjet bliver, den forebyggende indsats, som man bringer i anvendelse under den unges uddannelse og ophold på skolen. Værktøjet vil støtte den unge i, at undgå ensomhed og i at udvikle sociale kompetencer, der gør at de får mulighed for at blive i stand til deltage ligeværdigt i samfundets øvrige fællesskaber.

Udviklingen af et læringsbrætspil

Læringsbrætspillets indhold og form skabes af fagprofessionelle og unge med særlige behov. Fagfolk fra skoler og uddannelsessteder, der er medlem af Ligeværd, bidrager med erfaring og faglig viden om skabelse af; det gode samtalerum, støtte af ensomme unge og forebyggelse af ensomhed. Læringsbrætspillet afprøves løbende af unge med særlige, og på den måde sikres kvaliteten af brætspillet. Læringsbrætspillet udvikles i tæt samarbejder med Copenhagen Game Lab, som er ekspert i at lave læringsbrætspil, der skaber dialog og bygger på fagligt indhold.

Ligeværd har i samarbejde med Copenhagen Game Lab www.cphgamelab.dk gode erfaringer med at udvikle læringsbrætspil om komplekse emner i samarbejde med fagpersoner og målgruppe. Begges perspektiver indgår i spillets indhold, og belyser de konkrete udfordringer, der er forbundet med ensomhed blandt målgruppen. Spillet opbygning giver en anderledes tilgang til dialog, om et svært emne, og vil skabe rum for en god konstruktiv dialog. De spilbaserede dialogprocesser bidrager til, at de unge kan træne sociale kompetencer, så de i højere grad bliver i stand til at forstå, handle i, og på sigt undgå ensomhed. Den indsigt i nye handlemuligheder vil de kunne tage med sig i deres videre liv.

Brætspils udviklingsteam

  • Spiludvikler fra Copenhagen Game Lab , som er eksperter i at udvikle brætspil om komplekse emner i samarbejde med fagprofessionelle. Bidrager med proces-knowhow og får spildesign og domæne faglig specialviden til at mødes konstruktivt og effektivt. Har erfaringer med at udvikle brætspil der understøtter læring mellem mennesker.
  • Lærere, undervisere og bo-træner fra skoler og uddannelsessteder, der til daglig arbejder med unge med særlige behov, og har erfaring med at skabe trygge tillidsfulde relationer til målgruppen, og støtte den unge i at få nye kompetencer der bringer dem ud af ensomhed.
  • Projektleder fra Unge For Ligeværd med erfaring i gamification udviklingsprocesser med brugerinddragelse af unge med særlige behov og fagpersoner.

Det færdige læringsbrætspil

Læringsbrætspillet er færdigudviklet fra starten af 2020. Derefter vil de frivillige i Unge for Ligeværd klubberne, samt undervisere fra skoler og uddannelsesstederne, der er knyttet til Ligeværd, bringe spillet i anvendelse på klubaftner og i undervisningssituationer. Læringsbrætspillet bliver det fælles tredje, som bidrager til at fagprofessionelle og unge med særlige behov kan få en konstruktiv dialog om ensomhed. Derved styrkes viden om og indsatsen der støtter socialt udsatte unge med særlige behov i at undgå ensomhed i hele landet.

Få mere information:

Ligeværd
Mette Davidsen
Mail: mette@ligevaerd.dk
Tlf.: 22 34 31 13

Projektforløb

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse