”SOLUM – et spil om ensomhed, venner og fællesskaber” er et værktøj til at skabe dialog blandt unge med særlige behov om deres oplevelser og erfaringer med at mindske ensomhed og vedligeholde venskaber samt deltage i fælleskaber. Idekataloget her indeholder ideer til hvordan SOLUM kan inddrages som et værktøj til at understøtte arbejdet med at styrke UFL’ernes selvværd og sociale kompetencer.

SOLUM kan styrke UFL sammenhold/fællesskaber i klubben

 • Brug SOLUM som icebreaker, hvis der er nye medlemmer i klubben eller efter en ferie, hvor UFL’erne ikke har set hinanden i lang tid.
  • SOLUM kan styrke UFL’ernes forståelse af hinanden. Når spillet spilles taler spillerne om ensomhed, venner og fællesskaber, og derved kan de få en forståelse for andres situation og reaktioner.
  • SOLUM skaber rammen for, at UFL’erne kan spejle sig i dilemmaerne i spillet. Det kan give mulighed for, at UFL’erne kan udtrykke sig om egne frustrationer.
  • Hver hovedperson i SOLUM har samtalekort med dilemmaerne, der knytter sig til personens oplevelser. Samtalekortene kan bruges til at starte samtaler om bestemte dilemmaer og udfordringer, som er aktuelle hos den enkelte UFL’er eller i gruppen. Samtalekortene kan udbygges med nye spørgsmål, som UFL’erne kan formulere, og derved gøre spillet til deres eget.
  • SOLUMs dialogskabende ramme giver mulighed for at invitere nye UFL’er ind i fællesskabet.
  • Spillet kan også bruges til konflikthåndtering. Gennem SOLUM får spillerne en forståelse for hinandens problematikker. Udvælg den hovedperson som passer til det tema, der skal arbejdes med i gruppen. Find temaerne som knytter sig til hovedpersonen, der gennemgås på side 2 og 3 i afviklerguiden.
  • SOLUM skaber rammen for, at UFL’erne kan øve sociale færdigheder. De unge forholder sig gennem SOLUM til, hvordan man forholder sig til venner. Hvem er nære venner og hvem er bekendte. UFL’erne kan spejle sig i denne måde at forholde sig til deres sociale relationer på og det kan blive tydeligt for UFL’erne hvordan deres egen relationer er.

SOLUM kan også spilles i vejledergruppen

 • Ved at spille SOLUM i vejledergruppen får vejledere en snak om hovedpersonernes dilemmaer og hvordan de måske er genkendelige i gruppen af UFL’er.
 • SOLUM skaber rammen for, at vejlederne kan sparre med hinanden om forskellige måder at håndtere spillets dilemmaer på.
 • SOLUMs dialogskabende ramme kan styrke vejledernes fælles sprog ift. UFL’erne.

Deling af viden om unge med særlige behov og ensomhed, venner og fællesskab

Det er en løbende indsats at støtte unge med særlige behov i at have venner og være med i fællesskaber samt mindske deres risiko for ensomhed. Det er håbet, at SOLUM kan været et redskab hertil. Vi vil gerne opfordre jer til at kontakte Mette Davidsen på mail mette@ligevaerd.dk
eller telefon 22 34 31 13, hvis I har viden eller laver tiltag som kan inspirere
og/eller komme andre til gode.

 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse